Lyricist: -   Composer: -

เพราะอะไรที่ทำให้คนเรานั้นรักกัน
คนนับร้อยพัน และฉันก็เช่นกัน ไม่รู้ในเหตุผล
แต่ถ้าเธอถามเหตุผลที่นานวันยิ่งรักเธอ
มากมายขึ้นทุกที ตอบเลยได้ทันที ว่าฉันมีเหตุผล

เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน
เพราะว่าเธอไม่เคยจะเดินจากฉันไปสักวัน
จับมือร่วมทางฝ่าฟันมาแสนไกล
ทุกเรื่องราวที่ผ่านพิสูจน์หัวใจ
และนี่เป็นคำตอบที่มีเหตุผลให้เข้าใจ
เหตุใดยิ่งนานวันยิ่งรักเธอ

ฉันจะรักเธอไปตราบที่ยังคงหายใจ
เหตุผลที่มากมายหล่อหลอมทั้งหัวใจให้เธอตลอดไป

เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน
เพราะว่าเธอไม่เคยจะเดินจากฉันไปสักวัน
จับมือร่วมทางฝ่าฟันมาแสนไกล
ทุกเรื่องราวที่ผ่านพิสูจน์หัวใจ
และนี่เป็นคำตอบที่มีเหตุผลให้เข้าใจ
เหตุใดยิ่งนานวันยิ่งรักเธอ

เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน
เพราะว่าเธอไม่เคยจะเดินจากฉันไปสักวัน
จับมือร่วมทางฝ่าฟันมาแสนไกล
ทุกเรื่องราวที่ผ่านพิสูจน์หัวใจ
และนี่เป็นคำตอบที่มีเหตุผลให้เข้าใจ
เหตุใดยิ่งนานวันยิ่งรักเธอ

คำตอบที่มีเหตุผล

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เพราะอะไรที่ทำให้คนเรานั้นรักกัน
คนนับร้อยพัน และฉันก็เช่นกัน ไม่รู้ในเหตุผล
แต่ถ้าเธอถามเหตุผลที่นานวันยิ่งรักเธอ
มากมายขึ้นทุกที ตอบเลยได้ทันที ว่าฉันมีเหตุผล

เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน
เพราะว่าเธอไม่เคยจะเดินจากฉันไปสักวัน
จับมือร่วมทางฝ่าฟันมาแสนไกล
ทุกเรื่องราวที่ผ่านพิสูจน์หัวใจ
และนี่เป็นคำตอบที่มีเหตุผลให้เข้าใจ
เหตุใดยิ่งนานวันยิ่งรักเธอ

ฉันจะรักเธอไปตราบที่ยังคงหายใจ
เหตุผลที่มากมายหล่อหลอมทั้งหัวใจให้เธอตลอดไป

เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน
เพราะว่าเธอไม่เคยจะเดินจากฉันไปสักวัน
จับมือร่วมทางฝ่าฟันมาแสนไกล
ทุกเรื่องราวที่ผ่านพิสูจน์หัวใจ
และนี่เป็นคำตอบที่มีเหตุผลให้เข้าใจ
เหตุใดยิ่งนานวันยิ่งรักเธอ

เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน
เพราะว่าเธอไม่เคยจะเดินจากฉันไปสักวัน
จับมือร่วมทางฝ่าฟันมาแสนไกล
ทุกเรื่องราวที่ผ่านพิสูจน์หัวใจ
และนี่เป็นคำตอบที่มีเหตุผลให้เข้าใจ
เหตุใดยิ่งนานวันยิ่งรักเธอ