Lyricist:    Composer:

วันที่เธอจากไป ฉันเจ็บช้ำหัวใจ ใครเล่าจะมองเห็น
คืนนี้จันทร์ผ่องเพ็ญ แต่ตาฉันแลเห็น จันทร์เพ็ญเจ้าก็หม่นหมอง
คืนนี้ไม่มีดาว คืนนี้ คืนเศร้า ดาวลับ หลบหายไป
โอ้ชีวิตจิตใจ อ่อนล้าลงไป ไร้คนจะประคอง

ภาพเก่าเก่ายังเห็น ครั้งความรักเป็น เช่นน้ำผึ้งฉ่ำหวาน
ถนอมรักให้ยืนนาน ทุกข์สุขยังหวาน เดินเคียงกันก้าวไป
คำสัญญาว่าไว้ ลืมแล้วหรือไร จะฝ่าไปด้วยกัน
มือจับมือให้มั่น สร้างชีวิตร่วมกัน จนวันโลกสลาย

มีชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย
ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน
อยากจะกลับไปมี มีชีวิตเช่นเดิม ทุกข์แค้นทนกัดก้อนเกลือ
แต่ไม่เกิดรอยร้าวใดใด ในหัวใจสองคน

มีชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย
ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน
อยากจะกลับไปมี มีชีวิตเช่นเดิม ทุกข์แค้นทนกัดก้อนเกลือ
แต่ไม่เกิดรอยร้าวใดใด ในหัวใจสองคน

วันนี้ฟ้าไม่โปร่ง หยุดความทุกข์กังวล ที่ทับถมอยู่ในใจ
ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ กับความคิดสุดท้าย ฉันจะไปหาเธอ
ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ กับความคิดสุดท้าย ฉันจะไปหาเธอ

จะไปหา

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

วันที่เธอจากไป ฉันเจ็บช้ำหัวใจ ใครเล่าจะมองเห็น
คืนนี้จันทร์ผ่องเพ็ญ แต่ตาฉันแลเห็น จันทร์เพ็ญเจ้าก็หม่นหมอง
คืนนี้ไม่มีดาว คืนนี้ คืนเศร้า ดาวลับ หลบหายไป
โอ้ชีวิตจิตใจ อ่อนล้าลงไป ไร้คนจะประคอง

ภาพเก่าเก่ายังเห็น ครั้งความรักเป็น เช่นน้ำผึ้งฉ่ำหวาน
ถนอมรักให้ยืนนาน ทุกข์สุขยังหวาน เดินเคียงกันก้าวไป
คำสัญญาว่าไว้ ลืมแล้วหรือไร จะฝ่าไปด้วยกัน
มือจับมือให้มั่น สร้างชีวิตร่วมกัน จนวันโลกสลาย

มีชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย
ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน
อยากจะกลับไปมี มีชีวิตเช่นเดิม ทุกข์แค้นทนกัดก้อนเกลือ
แต่ไม่เกิดรอยร้าวใดใด ในหัวใจสองคน

มีชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย
ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน
อยากจะกลับไปมี มีชีวิตเช่นเดิม ทุกข์แค้นทนกัดก้อนเกลือ
แต่ไม่เกิดรอยร้าวใดใด ในหัวใจสองคน

วันนี้ฟ้าไม่โปร่ง หยุดความทุกข์กังวล ที่ทับถมอยู่ในใจ
ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ กับความคิดสุดท้าย ฉันจะไปหาเธอ
ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ กับความคิดสุดท้าย ฉันจะไปหาเธอ