Lyricist: -   Composer: -

สมญาว่าถึกควายทุย
เสียงกลองเสียงขลุ่ยปลุกวิญญาณ
สมญาว่าถึกควายทุย Yeah Baby

อันลูกผู้ชาย ไว้ลายมือนั้นคือยศ
ใช้ดีดกีต้าร์ ให้เป็นโน้ตร้องเพลงแหล่
คอยปลุกคอยปล้ำ กับสังคมที่ปรวนแปร
ให้พ่อให้แม่ ให้พี่น้องได้ร้องตาม
สมญาว่าถึกควายทุย
เสียงกลอง เสียงขลุ่ย ปลุกวิญญาณ
สมญาว่าถึกควายทุย
ลำนำ ขับขานผู้ทุกข์เข็ญ
คลายความลำเค็ญ แด่กรรมกรชาวนา
ดังผืนผ้าเช็ดหน้า ซับน้ำตาผู้ยากจน

นานสิบห้าปี ผ่านพ้นมาสิบห้าฝน
เรารวบรวมพล รวบรวบเพื่อนผองน้องพี่
กลับมาพบกัน พบกับท่านในครั้งนี้
ใช่ฝากผีฝากไข้ แต่ตั้งใจมาฝากเพลง
สมญาว่าคาราบาว อะอาวอะอาว
บัวลอยเจ้าเก่าเขามาเอง
สมญาว่าคาราบาว อะอาวอะอาว
มะโหนก หำน้อย ลูกชาวนา
ฮาร์ดร๊อคช่าๆๆา ลีลาครื้นเครง
คารวะด้วยบทเพลงสามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว

คนเราบางที มีชีวิตคล้ายละคร
นำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิต
เป็นเพื่อนคลายเหงา คอยปลุกเร้าทางความคิด
เป็นผู้ปลอบจิต และปลุกใจให้ต่อสู้
คนเราบางทีมีชีวิตคล้ายละคร
นำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิต
เป็นเพื่อนคลายเหงา คอยปลุกเร้าทางความคิด
เป็นผู้ปลอบจิต และปลุกใจให้ต่อสู้

เป็นสิบห้าปี ที่ตั้งใจให้จดจำ
ตราบที่สังคม ยังเหลื่อมล้ำสู้ต่อไป
ขอร่วมเส้นทางเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้แผ่นดินสดใส ฟ้ารุ่งรางสว่างเรือง
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว

สามช่าคาราบาว

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สมญาว่าถึกควายทุย
เสียงกลองเสียงขลุ่ยปลุกวิญญาณ
สมญาว่าถึกควายทุย Yeah Baby

อันลูกผู้ชาย ไว้ลายมือนั้นคือยศ
ใช้ดีดกีต้าร์ ให้เป็นโน้ตร้องเพลงแหล่
คอยปลุกคอยปล้ำ กับสังคมที่ปรวนแปร
ให้พ่อให้แม่ ให้พี่น้องได้ร้องตาม
สมญาว่าถึกควายทุย
เสียงกลอง เสียงขลุ่ย ปลุกวิญญาณ
สมญาว่าถึกควายทุย
ลำนำ ขับขานผู้ทุกข์เข็ญ
คลายความลำเค็ญ แด่กรรมกรชาวนา
ดังผืนผ้าเช็ดหน้า ซับน้ำตาผู้ยากจน

นานสิบห้าปี ผ่านพ้นมาสิบห้าฝน
เรารวบรวมพล รวบรวบเพื่อนผองน้องพี่
กลับมาพบกัน พบกับท่านในครั้งนี้
ใช่ฝากผีฝากไข้ แต่ตั้งใจมาฝากเพลง
สมญาว่าคาราบาว อะอาวอะอาว
บัวลอยเจ้าเก่าเขามาเอง
สมญาว่าคาราบาว อะอาวอะอาว
มะโหนก หำน้อย ลูกชาวนา
ฮาร์ดร๊อคช่าๆๆา ลีลาครื้นเครง
คารวะด้วยบทเพลงสามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว

คนเราบางที มีชีวิตคล้ายละคร
นำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิต
เป็นเพื่อนคลายเหงา คอยปลุกเร้าทางความคิด
เป็นผู้ปลอบจิต และปลุกใจให้ต่อสู้
คนเราบางทีมีชีวิตคล้ายละคร
นำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิต
เป็นเพื่อนคลายเหงา คอยปลุกเร้าทางความคิด
เป็นผู้ปลอบจิต และปลุกใจให้ต่อสู้

เป็นสิบห้าปี ที่ตั้งใจให้จดจำ
ตราบที่สังคม ยังเหลื่อมล้ำสู้ต่อไป
ขอร่วมเส้นทางเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้แผ่นดินสดใส ฟ้ารุ่งรางสว่างเรือง
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว