Lyricist: -   Composer: -

เพ้อ..เพ้อถึงเธอเพียงแรกเห็น เธอเป็น..เหมือนคนที่คุ้นเคย
ยิ้มหวานที่เธอฝากไว้ ติดตรึงใจตั้งแต่แรกเจอ
ฉัน..คิดไปเองเพียงลำพัง ก็หวัง..ว่าเธอคงสนใจ
หวังไว้คนเดียวอย่างนั้น เก็บไปฝันอยู่ในหัวใจ
เธอจะรู้ไหมเธอ ฉันละเมอไปแสนไกล
ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน ได้อยู่ด้วยกัน
เพียงแค่เธอยิ้มมา ฝันก็พาไปแสนไกล
บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ
ขอ..ขอพบเธออีกสักครั้ง ให้หวัง..สมดั่งที่ตั้งใจ
ฉันขอสร้างความผูกพัน ทำให้ฝันเป็นจริงสมใจ
เธอจะรู้ไหมเธอ ฉันละเมอไปแสนไกล
ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน ได้อยู่ด้วยกัน
เพียงแค่เธอยิ้มมา ฝันก็พาไปแสนไกล
บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ
นานันนาน้านา ฉันละเมอไปแสนไกล
ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน
นานันนาน้านา ฝันก็พาไปแสนไกล
บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ
ขอ.. น้านานานานา นาน้า น้านานานา

เพ้อ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เพ้อ..เพ้อถึงเธอเพียงแรกเห็น เธอเป็น..เหมือนคนที่คุ้นเคย
ยิ้มหวานที่เธอฝากไว้ ติดตรึงใจตั้งแต่แรกเจอ
ฉัน..คิดไปเองเพียงลำพัง ก็หวัง..ว่าเธอคงสนใจ
หวังไว้คนเดียวอย่างนั้น เก็บไปฝันอยู่ในหัวใจ
เธอจะรู้ไหมเธอ ฉันละเมอไปแสนไกล
ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน ได้อยู่ด้วยกัน
เพียงแค่เธอยิ้มมา ฝันก็พาไปแสนไกล
บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ
ขอ..ขอพบเธออีกสักครั้ง ให้หวัง..สมดั่งที่ตั้งใจ
ฉันขอสร้างความผูกพัน ทำให้ฝันเป็นจริงสมใจ
เธอจะรู้ไหมเธอ ฉันละเมอไปแสนไกล
ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน ได้อยู่ด้วยกัน
เพียงแค่เธอยิ้มมา ฝันก็พาไปแสนไกล
บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ
นานันนาน้านา ฉันละเมอไปแสนไกล
ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน
นานันนาน้านา ฝันก็พาไปแสนไกล
บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ
ขอ.. น้านานานานา นาน้า น้านานานา