Lyricist: 許明傑   Composer: 許明傑


电视顶当咧搬报纸嘛有写 架大条的代志袂使呒知影
甲咱讲谁因家猫仔咧偷食 用性感的正妹直直甲阮衒

没搭是安怎那会头壳破破 笑甘有卡赢何必气身卤命

唉呦我的妈强欲喊救命 虎豹狮甲象大家相争看
时代当咧演变心头著爱定 轻轻松松笑看人生免著惊

只要有手机仔大家做记者 尚好冤家相打当作摄电影
看人弄狗相咬一直掠掠剉 才咬牙又切齿 诅死兼济咒

没搭是安怎那会拢袂水干
笑甘有卡赢何必提心吊胆

唉呦我的妈强欲喊救命 阿里不达的大家相争看
时代当咧演变心头著爱定
轻轻松松笑看人生免著惊

唉呦我的妈强欲喊救命 虎豹狮甲象大家相争看
时代当咧演变心头著爱定
轻轻松松笑看人生免著惊

唉呦我的妈强欲喊救命 阿里不达的大家相争看
时代当咧演变心头著爱定
轻轻松松笑看人生免著惊

唉呦我的妈

Preview Open KKBOX

Lyricist: 許明傑   Composer: 許明傑


电视顶当咧搬报纸嘛有写 架大条的代志袂使呒知影
甲咱讲谁因家猫仔咧偷食 用性感的正妹直直甲阮衒

没搭是安怎那会头壳破破 笑甘有卡赢何必气身卤命

唉呦我的妈强欲喊救命 虎豹狮甲象大家相争看
时代当咧演变心头著爱定 轻轻松松笑看人生免著惊

只要有手机仔大家做记者 尚好冤家相打当作摄电影
看人弄狗相咬一直掠掠剉 才咬牙又切齿 诅死兼济咒

没搭是安怎那会拢袂水干
笑甘有卡赢何必提心吊胆

唉呦我的妈强欲喊救命 阿里不达的大家相争看
时代当咧演变心头著爱定
轻轻松松笑看人生免著惊

唉呦我的妈强欲喊救命 虎豹狮甲象大家相争看
时代当咧演变心头著爱定
轻轻松松笑看人生免著惊

唉呦我的妈强欲喊救命 阿里不达的大家相争看
时代当咧演变心头著爱定
轻轻松松笑看人生免著惊