Lyricist: 張欣瑜   Composer: 林從胤

月圆的暗暝伴著花香
电台的老歌唱出温暖
阮怀念细汉时做过的梦
是欲做新娘 彼呢简单

哪想起细汉的愿望
亲像闻到故乡的稻仔香
一蕊红花乎阮心轻松 烦乱的代志拢甲我无关

哪讲起细汉的愿望
亲像看到 所有的梦拢总寄置瑕
烦乱的时袸带乎阮希望~

人生哪火车直直过站
离青春愈远 心愈沈重
阮怀念细汉时做过的梦 呒免用心机就会圆满
哪想起细汉的愿望
亲像闻到故乡的稻仔香
一蕊红花乎阮心轻松 烦乱的代志拢甲我无关

哪讲起细汉的愿望
亲像看到 所有的梦拢总寄置瑕
烦乱的时袸带乎阮希望
哪想起细汉的愿望
亲像闻到故乡的稻仔香
一蕊红花乎阮心轻松 烦乱的代志拢甲我无关

哪讲起细汉的愿望
亲像看到 所有的梦拢总寄置瑕
烦乱的时袸带乎阮希望
烦乱的时袸带乎阮希望

细汉的愿望

Preview Open KKBOX

Lyricist: 張欣瑜   Composer: 林從胤

月圆的暗暝伴著花香
电台的老歌唱出温暖
阮怀念细汉时做过的梦
是欲做新娘 彼呢简单

哪想起细汉的愿望
亲像闻到故乡的稻仔香
一蕊红花乎阮心轻松 烦乱的代志拢甲我无关

哪讲起细汉的愿望
亲像看到 所有的梦拢总寄置瑕
烦乱的时袸带乎阮希望~

人生哪火车直直过站
离青春愈远 心愈沈重
阮怀念细汉时做过的梦 呒免用心机就会圆满
哪想起细汉的愿望
亲像闻到故乡的稻仔香
一蕊红花乎阮心轻松 烦乱的代志拢甲我无关

哪讲起细汉的愿望
亲像看到 所有的梦拢总寄置瑕
烦乱的时袸带乎阮希望
哪想起细汉的愿望
亲像闻到故乡的稻仔香
一蕊红花乎阮心轻松 烦乱的代志拢甲我无关

哪讲起细汉的愿望
亲像看到 所有的梦拢总寄置瑕
烦乱的时袸带乎阮希望
烦乱的时袸带乎阮希望