Lyricist: -   Composer: -

บางครั้งตอนเดินทาง บางครั้งตอนฟ้าใกล้สว่าง
ทางที่เลือนราง หลายครั้งมันก็ยังแจ่มชัด
บางครั้งตอนฟังเพลง เพลงที่เธอเปิดฟังร้องกับฉัน

ตอนนี้เป็นยังไง นานเท่าไหร่ก็ยังไม่ลืม
กิน ยืน เดิน มอง เผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องคิด
บางครั้งในกลางคืน ไปรบกวนให้เธอลำบากใจ ห้ามใจไม่ไหว

อาจเป็นเพราะลมหนาว อาจเป็นเพราะดวงดาว
อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่
อาจเป็นเพราะใจฉัน อาจเป็นเพราะผูกพันธ์
เกิดความคิดถึง ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป

ตอนนี้เป็นยังไง นานเท่าไหร่ที่ไม่ได้เจอ
กิน ยืน เดิน มอง เผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องเพ้อ
ขอโทษทีบางคืน ไปรบกวนให้เธอลำบากใจ ห้ามใจไม่ไหว

อาจเป็นเพราะลมหนาว อาจเป็นเพราะดวงดาว
อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่
อาจเป็นเพราะใจฉัน อาจเป็นเพราะผูกพันธ์
เกิดความคิดถึง ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป

อาจเป็นเพราะลมหนาว อาจเป็นเพราะดวงดาว
อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่
อาจเป็นเพราะใจฉัน อาจเป็นเพราะผูกพันธ์
เกิดความคิดถึง ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป

ไม่มีที่มา ไม่มีที่มา

ไม่มีที่มา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

บางครั้งตอนเดินทาง บางครั้งตอนฟ้าใกล้สว่าง
ทางที่เลือนราง หลายครั้งมันก็ยังแจ่มชัด
บางครั้งตอนฟังเพลง เพลงที่เธอเปิดฟังร้องกับฉัน

ตอนนี้เป็นยังไง นานเท่าไหร่ก็ยังไม่ลืม
กิน ยืน เดิน มอง เผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องคิด
บางครั้งในกลางคืน ไปรบกวนให้เธอลำบากใจ ห้ามใจไม่ไหว

อาจเป็นเพราะลมหนาว อาจเป็นเพราะดวงดาว
อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่
อาจเป็นเพราะใจฉัน อาจเป็นเพราะผูกพันธ์
เกิดความคิดถึง ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป

ตอนนี้เป็นยังไง นานเท่าไหร่ที่ไม่ได้เจอ
กิน ยืน เดิน มอง เผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องเพ้อ
ขอโทษทีบางคืน ไปรบกวนให้เธอลำบากใจ ห้ามใจไม่ไหว

อาจเป็นเพราะลมหนาว อาจเป็นเพราะดวงดาว
อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่
อาจเป็นเพราะใจฉัน อาจเป็นเพราะผูกพันธ์
เกิดความคิดถึง ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป

อาจเป็นเพราะลมหนาว อาจเป็นเพราะดวงดาว
อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่
อาจเป็นเพราะใจฉัน อาจเป็นเพราะผูกพันธ์
เกิดความคิดถึง ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป

ไม่มีที่มา ไม่มีที่มา