Lyricist:    Composer:

อย่าห่วงเลย ไม่เห็นเธอต้องเกรงใจ
ที่ฉันนั้นคอยห่วงใย ดูแลเธอมานาน
มันผิดเหรอ เมื่อฉันเองก็เต็มใจ
ทุกอย่างที่ทำให้ไป จะคืนกลับมาไหมไม่สำคัญ

ได้ไหม ฉันทำได้ไหม แค่อยากทำไห้เธอ

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอหมดใจ

ไม่ต้องรู้ ว่าฉันทำไปทำไม ไม่เห็นจะต้องใส่ใจ แค่รับไปก็พอ
ไม่เคยคิด ว่ารบกวนเลยสักครั้ง
ที่ทำให้เธอทุกอย่าง ไม่เคยตั้งความหวังหรือเฝ้ารอ

ได้ไหม ฉันทำได้ไหม แค่อยากทำไห้เธอ

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอเหลือเกิน

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอหมดใจ

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอเหลือเกิน

เหตุผลง่ายๆ

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

อย่าห่วงเลย ไม่เห็นเธอต้องเกรงใจ
ที่ฉันนั้นคอยห่วงใย ดูแลเธอมานาน
มันผิดเหรอ เมื่อฉันเองก็เต็มใจ
ทุกอย่างที่ทำให้ไป จะคืนกลับมาไหมไม่สำคัญ

ได้ไหม ฉันทำได้ไหม แค่อยากทำไห้เธอ

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอหมดใจ

ไม่ต้องรู้ ว่าฉันทำไปทำไม ไม่เห็นจะต้องใส่ใจ แค่รับไปก็พอ
ไม่เคยคิด ว่ารบกวนเลยสักครั้ง
ที่ทำให้เธอทุกอย่าง ไม่เคยตั้งความหวังหรือเฝ้ารอ

ได้ไหม ฉันทำได้ไหม แค่อยากทำไห้เธอ

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอเหลือเกิน

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอหมดใจ

ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอเหลือเกิน