Lyricist: 江惠儀   Composer: 江惠儀


落雨暝的风 毋知寒 一个人的夜 袂孤单
收音机的情歌 播送甜蜜的向望
会有一个人 打开我心内的窗

怹讲缘份啊 还没到 若是真心 就要耐心等候
电影的爱情故事 搬著幻想的寄托
会有一个人 伫身边出现 总有一天

敢有彼个人 逐工把我揽紧紧
彼个人逐暝陪我做眠梦 去佗拢牵我行
敢有彼个人 要紧我的心晟我的痛 彼个人 疼惜我的寂寞体贴我会惊

怹讲缘份啊 还没到 若是真心 就要耐心等候
电影的爱情故事 搬著幻想的寄托
会有一个人 伫身边出现 总有一天

敢有彼个人 逐工把我揽紧紧
彼个人逐暝陪我做眠梦 去佗拢牵我行
敢有彼个人 要紧我的心晟我的痛 彼个人 疼惜我的寂寞体贴我会惊

敢有彼个人 逐工把我揽紧紧
彼个人逐暝陪我做眠梦 去佗拢牵我行
敢有彼个人 要紧我的心晟我的痛 彼个人 疼惜我的寂寞体贴我会惊

我知影 思念吹袂散
不知今夜的风 敢会讲乎你听

彼个人

Preview Open KKBOX

Lyricist: 江惠儀   Composer: 江惠儀


落雨暝的风 毋知寒 一个人的夜 袂孤单
收音机的情歌 播送甜蜜的向望
会有一个人 打开我心内的窗

怹讲缘份啊 还没到 若是真心 就要耐心等候
电影的爱情故事 搬著幻想的寄托
会有一个人 伫身边出现 总有一天

敢有彼个人 逐工把我揽紧紧
彼个人逐暝陪我做眠梦 去佗拢牵我行
敢有彼个人 要紧我的心晟我的痛 彼个人 疼惜我的寂寞体贴我会惊

怹讲缘份啊 还没到 若是真心 就要耐心等候
电影的爱情故事 搬著幻想的寄托
会有一个人 伫身边出现 总有一天

敢有彼个人 逐工把我揽紧紧
彼个人逐暝陪我做眠梦 去佗拢牵我行
敢有彼个人 要紧我的心晟我的痛 彼个人 疼惜我的寂寞体贴我会惊

敢有彼个人 逐工把我揽紧紧
彼个人逐暝陪我做眠梦 去佗拢牵我行
敢有彼个人 要紧我的心晟我的痛 彼个人 疼惜我的寂寞体贴我会惊

我知影 思念吹袂散
不知今夜的风 敢会讲乎你听