Lyricist: ศราวุธ นนทรีย์   Composer: ศราวุธ นนทรีย์

มองมาที่ฉันที ที่ฉันคนนี้ที่มันเจ็บ
เธอทำให้ความรักเราไม่เหมือนเก่า
เธอโยนมันทิ้งไป เธอรู้ไหมมีใครต้องเสียใจ รู้หรือเปล่า

เธอทำกันได้ลง อย่างกับคนที่ไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยที่จะคิดเลย ว่าเป็นเธอ
ยังเป็นคนที่รักเธอ หากว่าใจเธอยังคงเหมือนเดิม
ฉันจะรอเธอ ฉันคนเดิม

โปรดกลับมารักกัน ฉันยังรอแต่เธอ
อย่าทอดทิ้งรักเรา ฉันคงทนไม่ไหว
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมาน
ฉันจะพร้อมเข้าใจ เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

มันทำให้ฉันจม อยู่ในความมืดมิดของวันก่อน
ใจหนึ่งก็ยังรักเธอ ซะเหลือเกิน
เธอทำลายความไว้ใจ เธอรู้ไหมมีใครที่เสียใจ
คนที่รักเธอ ฉันคนเดิม

โปรดกลับมารักกัน ฉันยังรอแต่เธอ
อย่าทอดทิ้งรักเรา ฉันคงทนไม่ไหว
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมาน
ฉันจะพร้อมเข้าใจ เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

โปรดกลับมารักกัน ฉันยังรอแต่เธอ
อย่าทอดทิ้งรักเรา ฉันคงทนไม่ไหว
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมาน
ฉันจะพร้อมเข้าใจ
เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

ยังคิดถึงเธอ ขอให้เหมือนเดิม ฉันรักเธอ

โปรดกลับมารักกัน
ได้โปรดกลับมารักกัน
ฉันยังรอแต่เธอ
ฉันยังรอแต่เธอ
ฉันรักเธอ

กลับมารักกัน

Preview Open KKBOX

Lyricist: ศราวุธ นนทรีย์   Composer: ศราวุธ นนทรีย์

มองมาที่ฉันที ที่ฉันคนนี้ที่มันเจ็บ
เธอทำให้ความรักเราไม่เหมือนเก่า
เธอโยนมันทิ้งไป เธอรู้ไหมมีใครต้องเสียใจ รู้หรือเปล่า

เธอทำกันได้ลง อย่างกับคนที่ไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยที่จะคิดเลย ว่าเป็นเธอ
ยังเป็นคนที่รักเธอ หากว่าใจเธอยังคงเหมือนเดิม
ฉันจะรอเธอ ฉันคนเดิม

โปรดกลับมารักกัน ฉันยังรอแต่เธอ
อย่าทอดทิ้งรักเรา ฉันคงทนไม่ไหว
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมาน
ฉันจะพร้อมเข้าใจ เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

มันทำให้ฉันจม อยู่ในความมืดมิดของวันก่อน
ใจหนึ่งก็ยังรักเธอ ซะเหลือเกิน
เธอทำลายความไว้ใจ เธอรู้ไหมมีใครที่เสียใจ
คนที่รักเธอ ฉันคนเดิม

โปรดกลับมารักกัน ฉันยังรอแต่เธอ
อย่าทอดทิ้งรักเรา ฉันคงทนไม่ไหว
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมาน
ฉันจะพร้อมเข้าใจ เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

โปรดกลับมารักกัน ฉันยังรอแต่เธอ
อย่าทอดทิ้งรักเรา ฉันคงทนไม่ไหว
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทรมาน
ฉันจะพร้อมเข้าใจ
เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

ยังคิดถึงเธอ ขอให้เหมือนเดิม ฉันรักเธอ

โปรดกลับมารักกัน
ได้โปรดกลับมารักกัน
ฉันยังรอแต่เธอ
ฉันยังรอแต่เธอ
ฉันรักเธอ