Lyricist: 周佳宏   Composer: 許明傑


捧ㄧ杯烧酒独醉明月问自己
问真心对待那会换来空虚
拨ㄧ滴露水冷透心碎ㄧ声怨恨天
虚情假爱一切是伤悲
落雨暝雨袂止 是你用雨水淋阮的真心
才来让黑云遮到月娘 爱的光线渐渐消失
落雨暝赶紧停 乎我有勇气继续爱你
希望日头赶紧出面 陪阮等待春天

捧ㄧ杯烧酒独醉明月问自己
问真心对待那会换来空虚
拨ㄧ滴露水冷透心碎ㄧ声怨恨天
虚情假爱一切是伤悲
落雨暝雨袂止 是你用雨水淋阮的真心
才来让黑云遮到月娘 爱的光线渐渐消失
落雨暝赶紧停 乎我有勇气继续爱你
希望日头赶紧出面 陪阮等待春天

落雨暝雨袂止 是你用雨水淋阮的真心
才来让黑云遮到月娘 爱的光线渐渐消失
落雨暝赶紧停 乎我有勇气继续爱你
希望日头赶紧出面 陪阮等待春天

落雨暝

Preview Open KKBOX

Lyricist: 周佳宏   Composer: 許明傑


捧ㄧ杯烧酒独醉明月问自己
问真心对待那会换来空虚
拨ㄧ滴露水冷透心碎ㄧ声怨恨天
虚情假爱一切是伤悲
落雨暝雨袂止 是你用雨水淋阮的真心
才来让黑云遮到月娘 爱的光线渐渐消失
落雨暝赶紧停 乎我有勇气继续爱你
希望日头赶紧出面 陪阮等待春天

捧ㄧ杯烧酒独醉明月问自己
问真心对待那会换来空虚
拨ㄧ滴露水冷透心碎ㄧ声怨恨天
虚情假爱一切是伤悲
落雨暝雨袂止 是你用雨水淋阮的真心
才来让黑云遮到月娘 爱的光线渐渐消失
落雨暝赶紧停 乎我有勇气继续爱你
希望日头赶紧出面 陪阮等待春天

落雨暝雨袂止 是你用雨水淋阮的真心
才来让黑云遮到月娘 爱的光线渐渐消失
落雨暝赶紧停 乎我有勇气继续爱你
希望日头赶紧出面 陪阮等待春天