Lyricist: -   Composer: -

คำทุกคำ จากวันนั้นมันทำให้รู้สึกดี ให้เราเข้าใจ
จากคำทุกคำ จดและจำตัวเธอได้ทุกๆ อย่าง
เรืองราวของเราที่ผ่านมา ได้มาพบกัน
คนหนึ่งคนกับความผูกพัน
กับคนอีกคนที่มีให้กัน
จะนานเท่าไหร่
อยากให้เธอได้รับรู้ทุกคำจากใจที่มีมากกว่า...

คำทุกคำ จากความรักมักทำให้ฉันหยุดฟัง
อยากฟังเรื่องราว
หากใครสักคน จะอธิบายอะไรได้มากกว่า
ถ้อยคำมากมายระหว่างเรา
แค่ความเข้าใจ
มีแต่เธอก็มีแค่เธอ และมีแต่เธอไม่เคยคิดห่าง...
จะนานเท่าไหร่
อยากให้เธอได้รับรู้แค่เพียงหนึ่งคำในวันนี้
จากใจฉัน ทุกครั้งแค่อยากจะบอกจริงๆ ข้างในที่ใจรู้สึก
ถ้อยคำพิเศษ ค้นหาคำนึงจากวันนี้
แต่เจอคำเดิม รัก..เธอ...

วันนี้ของเราที่ได้มา ได้มาพบกัน
คนหนึ่งคนกับความผูกพัน
กับคนอีกคนที่มีให้กัน
จะนานเท่าไหร่
อยากให้เธอได้รับรู้ทุกคำจากใจที่มี
ในวันนี้ จากใจฉัน
ทุกครั้งแค่อยากจะบอกจริงๆ ข้างในที่ใจรู้สึก
ถ้อยคำพิเศษ ค้นหาคำนึงจากวันนี้
แต่เจอแค่คำเดิม
ในวันนี้ จากใจฉัน
ทุกครั้งแค่อยากจะบอกจริงๆ ข้างในที่ใจรู้สึก
ถ้อยคำพิเศษ ค้นหาคำนึงจากวันนี้
แต่เจอแค่คำเดิม รัก..เธอ...

คำในใจ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

คำทุกคำ จากวันนั้นมันทำให้รู้สึกดี ให้เราเข้าใจ
จากคำทุกคำ จดและจำตัวเธอได้ทุกๆ อย่าง
เรืองราวของเราที่ผ่านมา ได้มาพบกัน
คนหนึ่งคนกับความผูกพัน
กับคนอีกคนที่มีให้กัน
จะนานเท่าไหร่
อยากให้เธอได้รับรู้ทุกคำจากใจที่มีมากกว่า...

คำทุกคำ จากความรักมักทำให้ฉันหยุดฟัง
อยากฟังเรื่องราว
หากใครสักคน จะอธิบายอะไรได้มากกว่า
ถ้อยคำมากมายระหว่างเรา
แค่ความเข้าใจ
มีแต่เธอก็มีแค่เธอ และมีแต่เธอไม่เคยคิดห่าง...
จะนานเท่าไหร่
อยากให้เธอได้รับรู้แค่เพียงหนึ่งคำในวันนี้
จากใจฉัน ทุกครั้งแค่อยากจะบอกจริงๆ ข้างในที่ใจรู้สึก
ถ้อยคำพิเศษ ค้นหาคำนึงจากวันนี้
แต่เจอคำเดิม รัก..เธอ...

วันนี้ของเราที่ได้มา ได้มาพบกัน
คนหนึ่งคนกับความผูกพัน
กับคนอีกคนที่มีให้กัน
จะนานเท่าไหร่
อยากให้เธอได้รับรู้ทุกคำจากใจที่มี
ในวันนี้ จากใจฉัน
ทุกครั้งแค่อยากจะบอกจริงๆ ข้างในที่ใจรู้สึก
ถ้อยคำพิเศษ ค้นหาคำนึงจากวันนี้
แต่เจอแค่คำเดิม
ในวันนี้ จากใจฉัน
ทุกครั้งแค่อยากจะบอกจริงๆ ข้างในที่ใจรู้สึก
ถ้อยคำพิเศษ ค้นหาคำนึงจากวันนี้
แต่เจอแค่คำเดิม รัก..เธอ...