Lyricist: -   Composer: -

โอ้... ยอดรักฉันกลับมา จากขอบฟ้าที่ไกลแสนไกล
จากโคนรุ้งที่เนินไสลจากดอกไม้หลากสีสัน
ฉัน... เหนื่อย ฉัน... เพลีย ฉัน... หวัง

ฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ ฝากดวงใจให้นอนแนบรัง
ฝากดวงตาและความมุ่งหวัง อย่าชิงชังฉันเลยยอดรัก

นานมาแล้ว เราจากกัน โอ้คืนวันนั้นแสนหน่วงหนัก
ดั่งทุ่งแล้งที่ไร้เพิงพัก ดั่งภูสูงที่สูงสุดสอย

โอ้... ยอดรักฉันกลับมา ดั่งชีวาที่เคยล่องลอย
มาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอย เจ้านกน้อยโผคืนสู่รัง
นานมาแล้ว เราจากกัน โอ้คืนวันนั้นแสนหน่วงหนัก
ดั่งทุ่งแล้งที่ไร้เพิงพัก ดั่งภูสูงที่สูงสุดสอย

โอ้... ยอดรักฉันกลับมา ดั่งชีวาที่เคยล่องลอย
มาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอย เจ้านกน้อยโผคืนสู่รัง

ฉัน... เหนื่อย ฉัน... เพลีย ฉัน... หวัง

คืนรัง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

โอ้... ยอดรักฉันกลับมา จากขอบฟ้าที่ไกลแสนไกล
จากโคนรุ้งที่เนินไสลจากดอกไม้หลากสีสัน
ฉัน... เหนื่อย ฉัน... เพลีย ฉัน... หวัง

ฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ ฝากดวงใจให้นอนแนบรัง
ฝากดวงตาและความมุ่งหวัง อย่าชิงชังฉันเลยยอดรัก

นานมาแล้ว เราจากกัน โอ้คืนวันนั้นแสนหน่วงหนัก
ดั่งทุ่งแล้งที่ไร้เพิงพัก ดั่งภูสูงที่สูงสุดสอย

โอ้... ยอดรักฉันกลับมา ดั่งชีวาที่เคยล่องลอย
มาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอย เจ้านกน้อยโผคืนสู่รัง
นานมาแล้ว เราจากกัน โอ้คืนวันนั้นแสนหน่วงหนัก
ดั่งทุ่งแล้งที่ไร้เพิงพัก ดั่งภูสูงที่สูงสุดสอย

โอ้... ยอดรักฉันกลับมา ดั่งชีวาที่เคยล่องลอย
มาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอย เจ้านกน้อยโผคืนสู่รัง

ฉัน... เหนื่อย ฉัน... เพลีย ฉัน... หวัง