Lyricist: -   Composer: -

แสงจันทร์นวลผ่อง นภาพราวพร่างดังทอง
เหม่อมองแล้วสุขอุรา เดือนสวยสว่างพร่างตา
ฟ้าชื่นวิญญา จันทราจุมพิศทุกคืน
เห็นนภาสมรัก หวั่นใจนัก เกรงรักกลายไม่ชื่น
ไม่ต้องกลัวเป็นอื่น รักพี่มีแต่ชื่น ชื่นรักเรื่อยไป

คำก็รักสองคำก็รัก น้องใคร่ทราบนัก รักมากเท่าไร
รักพี่นี้รักจนหมดใจ มิมีสิ่งใดมาเทียมพี่รัก
ครึ่งแผ่นฟ้าจะได้ไหมพี่ สุดฟ้านี้ ไม่ถึงครึ่งรัก
อยากจะเห็นดวงใจพี่นัก เชิญน้องควักออกดู พี่ยอมสิ้น

หวั่นใจเหลือเอ่ย คำเฉลยดั่งร้อยลิ้น
เสียดายไม่สิ้น ลิ้นมีเพียงหนึ่ง ไม่ถึงร้อยพัน
ลิ้นหนึ่งอย่างนี้ วจียังตามไม่ค่อยจะทัน
หากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรร เพ้อรำพัน แต่คำรักเอย

หวั่นใจเหลือเอ่ย คำเฉลยดั่งร้อยลิ้น
เสียดายไม่สิ้น ลิ้นมีเพียงหนึ่ง ไม่ถึงร้อยพัน
ลิ้นหนึ่งอย่างนี้ วจียังตามไม่ค่อยจะทัน
หากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรร เพ้อรำพัน แต่คำรักเอย

รัก (Album Version)

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

แสงจันทร์นวลผ่อง นภาพราวพร่างดังทอง
เหม่อมองแล้วสุขอุรา เดือนสวยสว่างพร่างตา
ฟ้าชื่นวิญญา จันทราจุมพิศทุกคืน
เห็นนภาสมรัก หวั่นใจนัก เกรงรักกลายไม่ชื่น
ไม่ต้องกลัวเป็นอื่น รักพี่มีแต่ชื่น ชื่นรักเรื่อยไป

คำก็รักสองคำก็รัก น้องใคร่ทราบนัก รักมากเท่าไร
รักพี่นี้รักจนหมดใจ มิมีสิ่งใดมาเทียมพี่รัก
ครึ่งแผ่นฟ้าจะได้ไหมพี่ สุดฟ้านี้ ไม่ถึงครึ่งรัก
อยากจะเห็นดวงใจพี่นัก เชิญน้องควักออกดู พี่ยอมสิ้น

หวั่นใจเหลือเอ่ย คำเฉลยดั่งร้อยลิ้น
เสียดายไม่สิ้น ลิ้นมีเพียงหนึ่ง ไม่ถึงร้อยพัน
ลิ้นหนึ่งอย่างนี้ วจียังตามไม่ค่อยจะทัน
หากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรร เพ้อรำพัน แต่คำรักเอย

หวั่นใจเหลือเอ่ย คำเฉลยดั่งร้อยลิ้น
เสียดายไม่สิ้น ลิ้นมีเพียงหนึ่ง ไม่ถึงร้อยพัน
ลิ้นหนึ่งอย่างนี้ วจียังตามไม่ค่อยจะทัน
หากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรร เพ้อรำพัน แต่คำรักเอย