Lyricist: 葉凡 (陳蝶衣)   Composer: 杜芬 (姚敏)

我不能忘记 我不能忘记 和你在一起
你这样真情真意 我永远永远记在心里

我时常回忆 我时常回忆 和你在一起
渡过的春花秋月 我永远永远不能忘记

只要是情不变 只要是情不移
那怕是隔千里 也不算两分离

我不能忘记 我不能忘记 你一番情意
纵然是天老地荒 我还是一样怀念著你

我不能忘记 我不能忘记 你一番情意
纵然是天老地荒 我还是一样怀念著你

永远记在心里 - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: 葉凡 (陳蝶衣)   Composer: 杜芬 (姚敏)

我不能忘记 我不能忘记 和你在一起
你这样真情真意 我永远永远记在心里

我时常回忆 我时常回忆 和你在一起
渡过的春花秋月 我永远永远不能忘记

只要是情不变 只要是情不移
那怕是隔千里 也不算两分离

我不能忘记 我不能忘记 你一番情意
纵然是天老地荒 我还是一样怀念著你

我不能忘记 我不能忘记 你一番情意
纵然是天老地荒 我还是一样怀念著你