Lyricist: -   Composer: -

กาลเวลา มันช่างคอยเยียวยารักษาบรรเทา
ยังไม่รู้ทางออก และไม่รู้จะบอกกับเขา
ว่าต้องทำเช่นไร ความรักเรากับเขา
เหมือนเดิมอยู่ไหม

ก็คงต้องใช้เวลา (คงต้องใช้เวลา)
ก็คงต้องใช้เวลา (คงต้องใช้เวลา)

ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ (อย่าเพิ่งท้อ)
และวันนี้ถ้าเธอเสียใจ(แค่เธอลองหาคำตอบ)
ในอีกวันที่ฝันเป็นใจ อย่าไปคิดอย่าไปมอง
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายปล่อยตามเวลา)

กาลเวลาที่ทำให้เรามีรักและความเข้าใจ
กาลเวลาที่ทำให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนไป

ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ (อย่าเพิ่งท้อ)
และวันนี้ถ้าเธอเสียใจ(แค่เธอลองหาคำตอบ)
ในอีกวันที่ฝันเป็นใจ อย่าไปคิดอย่าไปมอง
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายปล่อยตามเวลา)

ถ้าวันนี้ถ้าไม่เข้าใจ (อย่าเพิ่งท้อ)
และวันนี้ถ้าเธอเสียใจ (แค่เธอลองหาคำตอบ)
ในอีกวันที่ฝันเป็นใจ อย่าไปคิดอย่าไปมอง
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายปล่อยตามเวลา)

ยาเวลา Time Pill

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

กาลเวลา มันช่างคอยเยียวยารักษาบรรเทา
ยังไม่รู้ทางออก และไม่รู้จะบอกกับเขา
ว่าต้องทำเช่นไร ความรักเรากับเขา
เหมือนเดิมอยู่ไหม

ก็คงต้องใช้เวลา (คงต้องใช้เวลา)
ก็คงต้องใช้เวลา (คงต้องใช้เวลา)

ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ (อย่าเพิ่งท้อ)
และวันนี้ถ้าเธอเสียใจ(แค่เธอลองหาคำตอบ)
ในอีกวันที่ฝันเป็นใจ อย่าไปคิดอย่าไปมอง
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายปล่อยตามเวลา)

กาลเวลาที่ทำให้เรามีรักและความเข้าใจ
กาลเวลาที่ทำให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนไป

ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ (อย่าเพิ่งท้อ)
และวันนี้ถ้าเธอเสียใจ(แค่เธอลองหาคำตอบ)
ในอีกวันที่ฝันเป็นใจ อย่าไปคิดอย่าไปมอง
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายปล่อยตามเวลา)

ถ้าวันนี้ถ้าไม่เข้าใจ (อย่าเพิ่งท้อ)
และวันนี้ถ้าเธอเสียใจ (แค่เธอลองหาคำตอบ)
ในอีกวันที่ฝันเป็นใจ อย่าไปคิดอย่าไปมอง
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายปล่อยตามเวลา)