Lyricist: 邱宏瀛   Composer: 黃秀清


云若无风 飞袂 远
花若离枝落土随反黄
人若无心 歹按 算
有情的人嘛会心酸酸

你 是我生命的灵魂也是茫茫人海的彼只船
爱你这深 是阮痴情命运
疼你惜你 是阮珍惜缘份

啊 呒管暝有外长嘛会天光
呒管思念外多 呒通有伤痕
找回咱失落的青春 行向幸福的彼扇门


云若无风 飞袂 远
花若离枝落土随反黄
人若无心 歹按 算
有情的人嘛会心酸酸

你 是我生命的灵魂也是茫茫人海的彼只船
爱你这深 是阮痴情命运
疼你惜你 是阮珍惜缘份

啊 呒管暝有外长嘛会天光
呒管思念外多 呒通有伤痕
找回咱失落的青春 行向幸福的彼扇门

你 是我生命的灵魂 也是茫茫人海的彼只船
爱你这深 是阮痴情命运
疼你惜你 是阮珍惜缘份

啊 呒管暝有外长嘛会天光
呒管思念外多 呒通有伤痕
找回咱失落的青春 行向幸福的彼扇门

生命的灵魂

Preview Open KKBOX

Lyricist: 邱宏瀛   Composer: 黃秀清


云若无风 飞袂 远
花若离枝落土随反黄
人若无心 歹按 算
有情的人嘛会心酸酸

你 是我生命的灵魂也是茫茫人海的彼只船
爱你这深 是阮痴情命运
疼你惜你 是阮珍惜缘份

啊 呒管暝有外长嘛会天光
呒管思念外多 呒通有伤痕
找回咱失落的青春 行向幸福的彼扇门


云若无风 飞袂 远
花若离枝落土随反黄
人若无心 歹按 算
有情的人嘛会心酸酸

你 是我生命的灵魂也是茫茫人海的彼只船
爱你这深 是阮痴情命运
疼你惜你 是阮珍惜缘份

啊 呒管暝有外长嘛会天光
呒管思念外多 呒通有伤痕
找回咱失落的青春 行向幸福的彼扇门

你 是我生命的灵魂 也是茫茫人海的彼只船
爱你这深 是阮痴情命运
疼你惜你 是阮珍惜缘份

啊 呒管暝有外长嘛会天光
呒管思念外多 呒通有伤痕
找回咱失落的青春 行向幸福的彼扇门