Lyricist:    Composer:

คนที่มองดู ที่ฉันเป็น นั้นอันตราย คนมองดู ที่ฉันทำ ไม่น่าวางใจ
เขาเตือนให้หลบ เขาไม่ให้เสี่ยง เขาเตือนให้เลี่ยง ให้ไปไกล ๆ
เขาเตือนให้อยู่ ให้ห่างฉันไว้

เกิดเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างนี้ ช่างมันไม่สนใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร
เรื่องของใคร ก็เรื่องของมัน

เป็นคนดีหรือว่าเลว รู้ได้ยังไง เพียงมองดูไม่สัมผัส ก็ว่ากันไป
เขาเตือนให้หลบ เขาไม่ให้เล่น เหมือนฉันนั้นเป็น อย่างของมีคม
เขาเตือนให้ห่าง ต้องหลบให้พ้น

เกิดเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างนี้ ช่างมันไม่สนใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร
ถึงยังไงก็เรื่องของฉัน

เกิดเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างนี้ ช่างมันไม่สนใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร

ฉันเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างฉัน ช่างมัน ช่างหัวใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร
เรื่องของใครก็เรื่องของมัน

ของมีคม

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

คนที่มองดู ที่ฉันเป็น นั้นอันตราย คนมองดู ที่ฉันทำ ไม่น่าวางใจ
เขาเตือนให้หลบ เขาไม่ให้เสี่ยง เขาเตือนให้เลี่ยง ให้ไปไกล ๆ
เขาเตือนให้อยู่ ให้ห่างฉันไว้

เกิดเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างนี้ ช่างมันไม่สนใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร
เรื่องของใคร ก็เรื่องของมัน

เป็นคนดีหรือว่าเลว รู้ได้ยังไง เพียงมองดูไม่สัมผัส ก็ว่ากันไป
เขาเตือนให้หลบ เขาไม่ให้เล่น เหมือนฉันนั้นเป็น อย่างของมีคม
เขาเตือนให้ห่าง ต้องหลบให้พ้น

เกิดเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างนี้ ช่างมันไม่สนใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร
ถึงยังไงก็เรื่องของฉัน

เกิดเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างนี้ ช่างมันไม่สนใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร

ฉันเป็นคนอย่างนี้ ก็แล้วไง เธอไม่เข้าใจไม่ว่า ไม่เป็นไร
เกิดมาเป็นอย่างฉัน ช่างมัน ช่างหัวใจ ไม่ต้องการ ไม่เป็นไร
เรื่องของใครก็เรื่องของมัน