Lyricist:    Composer:

ความรักที่เรามี ในทุกเรื่องที่แสนดี
ก็ไม่รู้เพราะเหตุผลใด
ที่ทำให้เราเจอ ลืมเวลาที่เดียวดาย
ทำให้ฉันสุขใจแค่ไหน

แค่มีเธออยู่ในทุกวัน ก็ทำให้อุ่นใจมากมาย
แต่ถ้ามีวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหว

โลกฉันมีแค่เธอ เธอคนเดียวแค่เท่านั้น
ไม่มีใครสำคัญเท่ากับเธอคนนี้ ฟังฉันไว้
หากขาดเธอ คงหมดความหมาย
โลกฉันมีแค่เธอ เธอที่เป็นทั้งหัวใจ
ไม่ว่านานเท่าไรฉันจะรัก
รักเพียงเธอเสมอไป หัวใจ มีแต่เธอ

หากมีบางเวลา ที่เราต้องมีน้ำตา
เกิดจากความไม่เข้าใจกัน มันเป็นเพียงเรื่องราว
ทำให้เราเรียนรู้กัน รักกันมากขึ้นรู้ไหม

แค่มีเธออยู่ในทุกวัน ก็ทำให้อุ่นใจมากมาย
แต่ถ้ามีวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหว

โลกฉันมีแค่เธอ เธอคนเดียวแค่เท่านั้น
ไม่มีใครสำคัญเท่ากับเธอคนนี้ ฟังฉันไว้
หากขาดเธอ คงหมดความหมาย
โลกฉันมีแค่เธอ เธอที่เป็นทั้งหัวใจ
ไม่ว่านานเท่าไรฉันจะรัก
รักเพียงเธอเสมอไป หัวใจ มีแต่เธอ

เธอเท่านั้น แค่คนนี้ ฟังฉันไว้
หากขาดเธอ คงหมดความหมาย
โลกฉันมีแค่เธอ เธอที่เป็นทั้งหัวใจ
ไม่ว่านานเท่าไรฉันจะรัก
รักเพียงเธอเสมอไป หัวใจ มีแต่เธอ

โลกฉันมีแค่เธอ

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

ความรักที่เรามี ในทุกเรื่องที่แสนดี
ก็ไม่รู้เพราะเหตุผลใด
ที่ทำให้เราเจอ ลืมเวลาที่เดียวดาย
ทำให้ฉันสุขใจแค่ไหน

แค่มีเธออยู่ในทุกวัน ก็ทำให้อุ่นใจมากมาย
แต่ถ้ามีวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหว

โลกฉันมีแค่เธอ เธอคนเดียวแค่เท่านั้น
ไม่มีใครสำคัญเท่ากับเธอคนนี้ ฟังฉันไว้
หากขาดเธอ คงหมดความหมาย
โลกฉันมีแค่เธอ เธอที่เป็นทั้งหัวใจ
ไม่ว่านานเท่าไรฉันจะรัก
รักเพียงเธอเสมอไป หัวใจ มีแต่เธอ

หากมีบางเวลา ที่เราต้องมีน้ำตา
เกิดจากความไม่เข้าใจกัน มันเป็นเพียงเรื่องราว
ทำให้เราเรียนรู้กัน รักกันมากขึ้นรู้ไหม

แค่มีเธออยู่ในทุกวัน ก็ทำให้อุ่นใจมากมาย
แต่ถ้ามีวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหว

โลกฉันมีแค่เธอ เธอคนเดียวแค่เท่านั้น
ไม่มีใครสำคัญเท่ากับเธอคนนี้ ฟังฉันไว้
หากขาดเธอ คงหมดความหมาย
โลกฉันมีแค่เธอ เธอที่เป็นทั้งหัวใจ
ไม่ว่านานเท่าไรฉันจะรัก
รักเพียงเธอเสมอไป หัวใจ มีแต่เธอ

เธอเท่านั้น แค่คนนี้ ฟังฉันไว้
หากขาดเธอ คงหมดความหมาย
โลกฉันมีแค่เธอ เธอที่เป็นทั้งหัวใจ
ไม่ว่านานเท่าไรฉันจะรัก
รักเพียงเธอเสมอไป หัวใจ มีแต่เธอ