Lyricist: -   Composer: -

ยังคงสับสน วกวนข้างใน ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้
แค่เพียงเปิดใจ ยิ่งเจอความจริง
ที่เกิดขึ้นมาข้างในความรักที่มันเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งที่มี ครั้งก่อนเจอเธอ จนทำให้พบกับคำว่า

รัก…เธอจนหมด หัวใจ
รัก...รักเพราะได้เรียนรู้เธอคิดยังไง
ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เธอให้มา มันมีค่าและมีความหมาย
จึงทำให้รัก…เธอจนหมดทั้งใจ
รัก...ไม่มีวันให้ใคร ได้อีก
จะมอบให้เธอคนเดียวเรื่อยไป
จะคอยดูแลไม่ห่างไปไหน
จะกอดเธอไว้ ให้ใกล้กัน
เพราะฉันรักเธอเหลือเกิน

เพียงเปิดใจ ยิ่งเจอความจริง
ที่เกิดขึ้นมาข้างในความรักที่มันเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งที่มี ครั้งก่อนเจอเธอ จนทำให้พบกับคำว่า

รัก…เธอจนหมด หัวใจ
รัก...รักเพราะได้เรียนรู้เธอคิดยังไง
ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เธอให้มา มันมีค่าและมีความหมาย
จึงทำให้รัก…เธอจนหมดทั้งใจ
รัก...ไม่มีวันให้ใคร ได้อีก
จะมอบให้เธอคนเดียวเรื่อยไป
จะคอยดูแลไม่ห่างไปไหน
จะกอดเธอไว้ ให้ใกล้กัน
เพราะฉันรักเธอเหลือเกิน

เพิ่งรู้

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ยังคงสับสน วกวนข้างใน ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้
แค่เพียงเปิดใจ ยิ่งเจอความจริง
ที่เกิดขึ้นมาข้างในความรักที่มันเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งที่มี ครั้งก่อนเจอเธอ จนทำให้พบกับคำว่า

รัก…เธอจนหมด หัวใจ
รัก...รักเพราะได้เรียนรู้เธอคิดยังไง
ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เธอให้มา มันมีค่าและมีความหมาย
จึงทำให้รัก…เธอจนหมดทั้งใจ
รัก...ไม่มีวันให้ใคร ได้อีก
จะมอบให้เธอคนเดียวเรื่อยไป
จะคอยดูแลไม่ห่างไปไหน
จะกอดเธอไว้ ให้ใกล้กัน
เพราะฉันรักเธอเหลือเกิน

เพียงเปิดใจ ยิ่งเจอความจริง
ที่เกิดขึ้นมาข้างในความรักที่มันเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งที่มี ครั้งก่อนเจอเธอ จนทำให้พบกับคำว่า

รัก…เธอจนหมด หัวใจ
รัก...รักเพราะได้เรียนรู้เธอคิดยังไง
ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เธอให้มา มันมีค่าและมีความหมาย
จึงทำให้รัก…เธอจนหมดทั้งใจ
รัก...ไม่มีวันให้ใคร ได้อีก
จะมอบให้เธอคนเดียวเรื่อยไป
จะคอยดูแลไม่ห่างไปไหน
จะกอดเธอไว้ ให้ใกล้กัน
เพราะฉันรักเธอเหลือเกิน