Lyricist: -   Composer: -

ดึกแล้วข่มตานอนแต่หัวใจรุ่มเร้า
ออกมายืนหาดาวช่วยปลอบใจ
ดึกแล้วทีไรใจร้อนรน
อยู่ไหนอยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหน
หลับสบายหรือไร ช่วยบอกกัน
เอ่ยถามประจำบอกฉันที

เขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจ
ฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอ
แค่เพียงเอ่ยความในใจบอกเธอให้รู้ไป
เริ่มยังไงไม่กล้าพอ

อยากขอฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย
ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ช่วยบอกเธอ

เขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจ
ฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอ
แค่เพียงเอ่ยความในใจบอกเธอให้รู้ไป
เริ่มยังไงไม่กล้าพอ

อยากขอฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย
ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ช่วยบอกเธอ

ดึกแล้ว (Album Version)

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ดึกแล้วข่มตานอนแต่หัวใจรุ่มเร้า
ออกมายืนหาดาวช่วยปลอบใจ
ดึกแล้วทีไรใจร้อนรน
อยู่ไหนอยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหน
หลับสบายหรือไร ช่วยบอกกัน
เอ่ยถามประจำบอกฉันที

เขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจ
ฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอ
แค่เพียงเอ่ยความในใจบอกเธอให้รู้ไป
เริ่มยังไงไม่กล้าพอ

อยากขอฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย
ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ช่วยบอกเธอ

เขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจ
ฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอ
แค่เพียงเอ่ยความในใจบอกเธอให้รู้ไป
เริ่มยังไงไม่กล้าพอ

อยากขอฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย
ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ช่วยบอกเธอ