Lyricist:    Composer:

มันมีดีตรงไหน มันมีดีตรงไหน อยากรู้ตอนที่มันได้เธอ
มันมีคาถาหรือมีเวทมนตร์อันใด หรือเธอจะเมาถูกฉุดไปใช่ไหม

แบบไหนใครช่วยบอกที บอกเธอให้หนีซะฉันจะพาเธอจากไป
ทิ้งซะจะอยู่ตรงนั้นไปทำไม ลืมซะตัดมันไปจากหัวใจ

จัดให้คนดีดีเข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่

เลิกกับมัน แล้วมาอยู่กับฉันดีกว่า เลิกกับมัน เธอมาอยู่กับฉันดีกว่า
อย่าให้มันรู้ตัว เธอไม่ต้องกลัว คนชั่วนั้นมั่ว ไปอยู่กับมันทำไม

มันมีดีตรงไหน มันมีดีตรงไหน อย่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
บอกให้รู้ตัวรีบชิงมาให้ไว ฉันจะแย่แต่อย่ามองในแง่ร้าย

บอกไว้ด้วยความหวังดี บอกเธอให้หนีซะฉันจะพาเธอจากไป
ทิ้งซะจะอยู่ตรงนั้นไปทำไม ลืมซะตัดมันไปจากหัวใจ

จัดให้คนดีดีเข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่

เลิกกับมัน แล้วมาอยู่กับฉันดีกว่า เลิกกับมัน เธอมาอยู่กับฉันดีกว่า
อย่าให้มันรู้ตัว เธอไม่ต้องกลัว คนชั่วนั้นมั่ว ไปอยู่กับมันทำไม

เลิกกับมัน แล้วมาอยู่กับฉันดีกว่า เลิกกับมัน เธอมาอยู่กับฉันดีกว่า
อย่าให้มันรู้ตัว เธอไม่ต้องกลัว คนชั่วนั้นมั่ว ไปอยู่กับมันทำไม

มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่ มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่
มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่ มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่
มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่ มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่

เลิกกับมัน

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

มันมีดีตรงไหน มันมีดีตรงไหน อยากรู้ตอนที่มันได้เธอ
มันมีคาถาหรือมีเวทมนตร์อันใด หรือเธอจะเมาถูกฉุดไปใช่ไหม

แบบไหนใครช่วยบอกที บอกเธอให้หนีซะฉันจะพาเธอจากไป
ทิ้งซะจะอยู่ตรงนั้นไปทำไม ลืมซะตัดมันไปจากหัวใจ

จัดให้คนดีดีเข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่

เลิกกับมัน แล้วมาอยู่กับฉันดีกว่า เลิกกับมัน เธอมาอยู่กับฉันดีกว่า
อย่าให้มันรู้ตัว เธอไม่ต้องกลัว คนชั่วนั้นมั่ว ไปอยู่กับมันทำไม

มันมีดีตรงไหน มันมีดีตรงไหน อย่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
บอกให้รู้ตัวรีบชิงมาให้ไว ฉันจะแย่แต่อย่ามองในแง่ร้าย

บอกไว้ด้วยความหวังดี บอกเธอให้หนีซะฉันจะพาเธอจากไป
ทิ้งซะจะอยู่ตรงนั้นไปทำไม ลืมซะตัดมันไปจากหัวใจ

จัดให้คนดีดีเข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่

เลิกกับมัน แล้วมาอยู่กับฉันดีกว่า เลิกกับมัน เธอมาอยู่กับฉันดีกว่า
อย่าให้มันรู้ตัว เธอไม่ต้องกลัว คนชั่วนั้นมั่ว ไปอยู่กับมันทำไม

เลิกกับมัน แล้วมาอยู่กับฉันดีกว่า เลิกกับมัน เธอมาอยู่กับฉันดีกว่า
อย่าให้มันรู้ตัว เธอไม่ต้องกลัว คนชั่วนั้นมั่ว ไปอยู่กับมันทำไม

มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่ มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่
มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่ มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่
มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่ มาทางนี้ เข้ามาทางนี้ เข้ามาทางนี้เซ่