Lyricist: 張燕清   Composer: 張燕清


如果我像一只鸟仔
迷失风雨中的路线
你的心 甘会冻做我
避雨的厝瓦脚

如果我像一只孤船
漂流海上找无灯塔
妳的心 甘肯做我停靠的岸

阮的世界只乎你
一个人自由行踏

若是叫妳跟我行
在人海同运命
无论甜苦妳甘会跟我吃

若是阮欲跟你行
用人生为你活
若是变丑你甘会弃嫌我

咱用情乎天看
愈冷会揽愈偎
咱不免越头看
用伤心问卡早

我无后悔
这趟人生跟你行

如果我像一只鸟仔
迷失风雨中的路线
你的心 甘会冻做我
避雨的厝瓦脚

如果我像一只孤船
漂流海上找无灯塔
妳的心 甘肯做我停靠的岸

阮的世界只乎你
一个人自由行踏

若是叫妳跟我行
在人海同运命
无论甜苦妳甘会跟我吃

若是阮欲跟你行
用人生为你活
若是变丑你甘会弃嫌我

咱用情乎天看
愈冷会揽愈偎
咱不免越头看
用伤心问卡早

我无后悔
这趟人生跟你行

若是叫妳跟我行
在人海同运命
无论甜苦妳甘会跟我吃

若是阮欲跟你行
用人生为你活
若是变丑你甘会弃嫌我

咱用情乎天看
愈冷会揽愈偎
咱不免越头看
用伤心问卡早

我无后悔
这趟人生跟你行

我欲跟你行

Preview Open KKBOX

Lyricist: 張燕清   Composer: 張燕清


如果我像一只鸟仔
迷失风雨中的路线
你的心 甘会冻做我
避雨的厝瓦脚

如果我像一只孤船
漂流海上找无灯塔
妳的心 甘肯做我停靠的岸

阮的世界只乎你
一个人自由行踏

若是叫妳跟我行
在人海同运命
无论甜苦妳甘会跟我吃

若是阮欲跟你行
用人生为你活
若是变丑你甘会弃嫌我

咱用情乎天看
愈冷会揽愈偎
咱不免越头看
用伤心问卡早

我无后悔
这趟人生跟你行

如果我像一只鸟仔
迷失风雨中的路线
你的心 甘会冻做我
避雨的厝瓦脚

如果我像一只孤船
漂流海上找无灯塔
妳的心 甘肯做我停靠的岸

阮的世界只乎你
一个人自由行踏

若是叫妳跟我行
在人海同运命
无论甜苦妳甘会跟我吃

若是阮欲跟你行
用人生为你活
若是变丑你甘会弃嫌我

咱用情乎天看
愈冷会揽愈偎
咱不免越头看
用伤心问卡早

我无后悔
这趟人生跟你行

若是叫妳跟我行
在人海同运命
无论甜苦妳甘会跟我吃

若是阮欲跟你行
用人生为你活
若是变丑你甘会弃嫌我

咱用情乎天看
愈冷会揽愈偎
咱不免越头看
用伤心问卡早

我无后悔
这趟人生跟你行