Lyricist: ด.ช.ต้นไม้ที่ตายแล้ว   Composer: Mattnimare

ความสุข สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหน
บ้างก็ว่าอยู่ที่ใจ ไม่ใช่สิ่งของนอกกาย
เขาขอที่จะทำ ตามความฝัน ที่เคยหวังเอาไว้
ทำในสิ่ง ที่เขาพอใจ เท่านั้น ก็พอ

ความสุข สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหน
บ้างก็ว่า อยู่ที่เงินทองมากองอยู่รอบกาย
เขาหวังจะดูแลใครหนึ่งคน ซักคนที่เขารัก สละความฝันส่วนตัว
เพื่อโลกแห่งความจริง โลกที่โหดร้าย

แต่ชีวิต คนเรา มันไม่ง่ายดาย
ปัญหามากมาย เพื่อให้เรียนรู้
อาจต้องเสียเวลา เสียทั้งน้ำตา
เพื่อ ตามหา แสงไฟ

ความสุข ที่ฉันเคยได้ฝันหา
ได้พบเจอ ใครหนึ่งคน ที่ฟ้าได้พัดพาลงมา
แต่แล้ววันเวลาที่เปลี่ยนไป ทำให้ใจคนเปลี่ยนแปลง
ลักพาลำแสงของดวงตะวัน จากไป ไม่กลับมา

แต่ชีวิต คนเรา มันไม่ง่ายดาย
ปัญหามากมาย เพื่อให้เรียนรู้
อาจต้องเสียเวลา เสียทั้งน้ำตา
เพื่อ ตามหา แสงไฟ

และสุดท้าย แม้ความสุขจะเลือนหาย
และสุดท้าย แม้ความรักจะจางหาย
แต่สุดท้าย ต้องใช้พลังที่ยังเหลือ
เพื่อ ตามหา แสง
ความสุข สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหน

ความสุข

Preview Open KKBOX

Lyricist: ด.ช.ต้นไม้ที่ตายแล้ว   Composer: Mattnimare

ความสุข สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหน
บ้างก็ว่าอยู่ที่ใจ ไม่ใช่สิ่งของนอกกาย
เขาขอที่จะทำ ตามความฝัน ที่เคยหวังเอาไว้
ทำในสิ่ง ที่เขาพอใจ เท่านั้น ก็พอ

ความสุข สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหน
บ้างก็ว่า อยู่ที่เงินทองมากองอยู่รอบกาย
เขาหวังจะดูแลใครหนึ่งคน ซักคนที่เขารัก สละความฝันส่วนตัว
เพื่อโลกแห่งความจริง โลกที่โหดร้าย

แต่ชีวิต คนเรา มันไม่ง่ายดาย
ปัญหามากมาย เพื่อให้เรียนรู้
อาจต้องเสียเวลา เสียทั้งน้ำตา
เพื่อ ตามหา แสงไฟ

ความสุข ที่ฉันเคยได้ฝันหา
ได้พบเจอ ใครหนึ่งคน ที่ฟ้าได้พัดพาลงมา
แต่แล้ววันเวลาที่เปลี่ยนไป ทำให้ใจคนเปลี่ยนแปลง
ลักพาลำแสงของดวงตะวัน จากไป ไม่กลับมา

แต่ชีวิต คนเรา มันไม่ง่ายดาย
ปัญหามากมาย เพื่อให้เรียนรู้
อาจต้องเสียเวลา เสียทั้งน้ำตา
เพื่อ ตามหา แสงไฟ

และสุดท้าย แม้ความสุขจะเลือนหาย
และสุดท้าย แม้ความรักจะจางหาย
แต่สุดท้าย ต้องใช้พลังที่ยังเหลือ
เพื่อ ตามหา แสง
ความสุข สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหน