Lyricist:    Composer:

虽然咱经过互相怀疑
最后想欲分开
分分合合这多年
如今体会到 彼段吵闹的日子
是乎咱了解简单多宝贵
我欲将阮的一生交乎你
我决定袂搁闪避这段感情
我欲将阮的未来交乎你
从今仔日开始 困难做伙面对
有你 陪治阮身边
虽然咱经过互相怀疑
最后想欲分开
分分合合这多年
如今体会到 彼段吵闹的日子
是乎咱了解简单多宝贵
我欲将阮的一生交乎你
我决定袂搁闪避这段感情
我欲将阮的未来交乎你
从今仔日开始 困难做伙面对
有你 陪治阮身边

咱的爱情现在才开始
咱就欲来享受这甘甜
一切辛苦 变甲有意义
换来的是 一片幸福的花蕊
我欲将阮的一生交乎你
我决定袂搁闪避这段感情
我欲将阮的未来交乎你
从今仔日开始 困难做伙面对
有你 陪治阮身边

阮的一生交乎你

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

虽然咱经过互相怀疑
最后想欲分开
分分合合这多年
如今体会到 彼段吵闹的日子
是乎咱了解简单多宝贵
我欲将阮的一生交乎你
我决定袂搁闪避这段感情
我欲将阮的未来交乎你
从今仔日开始 困难做伙面对
有你 陪治阮身边
虽然咱经过互相怀疑
最后想欲分开
分分合合这多年
如今体会到 彼段吵闹的日子
是乎咱了解简单多宝贵
我欲将阮的一生交乎你
我决定袂搁闪避这段感情
我欲将阮的未来交乎你
从今仔日开始 困难做伙面对
有你 陪治阮身边

咱的爱情现在才开始
咱就欲来享受这甘甜
一切辛苦 变甲有意义
换来的是 一片幸福的花蕊
我欲将阮的一生交乎你
我决定袂搁闪避这段感情
我欲将阮的未来交乎你
从今仔日开始 困难做伙面对
有你 陪治阮身边