Lyricist: SA:吳映潔 / OA:Jay HONG/ Shin Hyoung/ Monster no.9 (aka Lee Sung-Han)   Composer: OC:Jay HONG/ Shin Hyoung/ Monster no.9 (aka Lee Sung-Han)


有没有 超能力 能按下暂停
迷雾的森林从此就不再哭泣
碎的心 就这样躺在柔软的梦里
未知的旅行不恐惧
One step two step 雨下不停
你的眼睛住著最美丽的发光体
Three step four step 满天星星
我听见 充满幸福的声音

就这样love me love me
有你在心里
啦咪啦咪啦咪啦咪 快乐有你同行
就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

藏在树洞里的秘密 让风吹进梦里
未来怎么预期 say you love me 让我陪你

Love me love me
今天起 没秘密
I did not choose this life
This life chose me yeah yeah
像是注定

One step two step 雨下不停
你的眼睛住著最美丽的发光体
Three step four step 满天星星
我听见 充满幸福的声音

就这样love me love me
有你在心里
啦咪啦咪啦咪啦咪 快乐有你同行
就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就踮起脚尖 陪我看世界
不小心迷路 无所谓
你在我身边 是最大堡垒 赖著你

就这样love me love me
有你在心里
啦咪啦咪啦咪啦咪 快乐有你同行
就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

啦咪啦咪 (Love Me Love Me)

Preview Open KKBOX

Lyricist: SA:吳映潔 / OA:Jay HONG/ Shin Hyoung/ Monster no.9 (aka Lee Sung-Han)   Composer: OC:Jay HONG/ Shin Hyoung/ Monster no.9 (aka Lee Sung-Han)


有没有 超能力 能按下暂停
迷雾的森林从此就不再哭泣
碎的心 就这样躺在柔软的梦里
未知的旅行不恐惧
One step two step 雨下不停
你的眼睛住著最美丽的发光体
Three step four step 满天星星
我听见 充满幸福的声音

就这样love me love me
有你在心里
啦咪啦咪啦咪啦咪 快乐有你同行
就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

藏在树洞里的秘密 让风吹进梦里
未来怎么预期 say you love me 让我陪你

Love me love me
今天起 没秘密
I did not choose this life
This life chose me yeah yeah
像是注定

One step two step 雨下不停
你的眼睛住著最美丽的发光体
Three step four step 满天星星
我听见 充满幸福的声音

就这样love me love me
有你在心里
啦咪啦咪啦咪啦咪 快乐有你同行
就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就踮起脚尖 陪我看世界
不小心迷路 无所谓
你在我身边 是最大堡垒 赖著你

就这样love me love me
有你在心里
啦咪啦咪啦咪啦咪 快乐有你同行
就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你

就这样 love me love me
用最甜表情
啦咪啦咪啦咪啦咪 谁比我爱你