Lyricist: -   Composer: -


Rabbi Zidni Ilman Nafi’a
Wa Wa Fiqli Amalam Maqbula
Wa Habli Rizqan Wasi’a
Wa Tub’alayya Taubatan Nasuha

Allah Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah

Rabbi Zidni Ilman Nafi’a
Wa Wa Fiqli Amalam Maqbula
Wa Habli Rizqan Wasi’a
Wa Tub’alayya Taubatan Nasuha

Allah Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah

Tuhan Berikan Ilmu Yang Berguna
Dan Taubatku Taubat Yang Sesungguhnya

Rabbi Zidni

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -


Rabbi Zidni Ilman Nafi’a
Wa Wa Fiqli Amalam Maqbula
Wa Habli Rizqan Wasi’a
Wa Tub’alayya Taubatan Nasuha

Allah Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah

Rabbi Zidni Ilman Nafi’a
Wa Wa Fiqli Amalam Maqbula
Wa Habli Rizqan Wasi’a
Wa Tub’alayya Taubatan Nasuha

Allah Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah
Ya Allahu Ya Allah

Tuhan Berikan Ilmu Yang Berguna
Dan Taubatku Taubat Yang Sesungguhnya