Lyricist:    Composer:

เคยเหงากันบ้างไหม เคยรู้อยู่ใช่ไหม
ว่าเหงามันโหดร้ายเกินจะเปรียบ
มองหาคนข้างกาย ลองถามเขาบ้างไหม
ทุกคนรู้สึกเหงาเท่าเท่ากัน

อยากให้โลกเห็นใจ อยากให้คนสงสาร
ทุกคนก็ต้องการเหมือนเหมือนกัน
โอ้ใครหนอใครช่างทำเธอให้
น้ำตาหล่นไหล หลั่งริน

จึงร้องเพลงกล่อมทั้งคืน
ส่งไปตามสายลมโบกโบย ถึงเธอ
เพื่อนเอย ชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกล
เพื่อนเอย จะเศร้าจะซึ้งกันไปใย
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ให้ค้นหา

ถึงรู้อยู่แก่ใจ ถึงคิดจนซึ้งใจ
ทำไมยังเศร้าใจยังเจ็บปวด
จึงหาโลกกว้างไกล ค้นหาอยู่เพียงไหน
ยังไปไม่ถึงเพียงครึ่งทาง

เพื่อนเหงาเราก็เหงาใครเศร้าก็ปลอบใจ
ใครถมใครจะซ้ำก็ช่างเขา
โอ้ใครหนอใครช่างทำเธอให้
น้ำตาหล่นไหล หลั่งริน

จึงร้องเพลงกล่อมทั้งคืน
ส่งไปตามสายลมโบกโบย ถึงเธอ
เพื่อนเอย ชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกล
เพื่อนเอย จะเศร้าจะซึ้งกันไปใย
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ให้ค้นหา

เหงา

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

เคยเหงากันบ้างไหม เคยรู้อยู่ใช่ไหม
ว่าเหงามันโหดร้ายเกินจะเปรียบ
มองหาคนข้างกาย ลองถามเขาบ้างไหม
ทุกคนรู้สึกเหงาเท่าเท่ากัน

อยากให้โลกเห็นใจ อยากให้คนสงสาร
ทุกคนก็ต้องการเหมือนเหมือนกัน
โอ้ใครหนอใครช่างทำเธอให้
น้ำตาหล่นไหล หลั่งริน

จึงร้องเพลงกล่อมทั้งคืน
ส่งไปตามสายลมโบกโบย ถึงเธอ
เพื่อนเอย ชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกล
เพื่อนเอย จะเศร้าจะซึ้งกันไปใย
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ให้ค้นหา

ถึงรู้อยู่แก่ใจ ถึงคิดจนซึ้งใจ
ทำไมยังเศร้าใจยังเจ็บปวด
จึงหาโลกกว้างไกล ค้นหาอยู่เพียงไหน
ยังไปไม่ถึงเพียงครึ่งทาง

เพื่อนเหงาเราก็เหงาใครเศร้าก็ปลอบใจ
ใครถมใครจะซ้ำก็ช่างเขา
โอ้ใครหนอใครช่างทำเธอให้
น้ำตาหล่นไหล หลั่งริน

จึงร้องเพลงกล่อมทั้งคืน
ส่งไปตามสายลมโบกโบย ถึงเธอ
เพื่อนเอย ชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกล
เพื่อนเอย จะเศร้าจะซึ้งกันไปใย
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ให้ค้นหา