Lyricist: 鵬泊   Composer: 鵬泊


一个人慢慢地向前走
不去理那些双人狗
耳朵里塞著音乐不回头
舌根子留在背后
你说你从来都不能够
简简单单地想清楚
地球有几十亿猿猴
越进化却越孤独
风中突然传来谁的歌
让人想要跟著一起唱
上一句下一句都不会
只会这一句
啷个哩个啷啷
当你偷偷地想我 mmm
爱上你的寂寞
也曾偷偷地恋著一个我
我猜你比我还要懂得什么是快乐
等待的时候也要随时乐
面子它就像一只大气球
看上去强壮却娇羞
手轻轻一碰它就哭
噗噗噗噗噗
你讨厌被称作单身狗
只想做一头白犀牛
守卫著神圣的孤独
心有灵犀的人总会重逢
风中突然传来谁的歌
让人想要跟著一起唱
上一句下一句都不会
只会这一句
啷个哩个啷啷
当你偷偷地想我 mmm
爱上你的寂寞
也曾偷偷地恋著一个我
我猜你比我还要懂得什么是快乐
等待的时候也要随时乐
啷个哩个啷啷
当你偷偷地想我 mmm
爱上你的寂寞
也曾偷偷地恋著一个我
我猜你比我还要懂得什么是快乐
等待的时候也要随时乐
快来啷个哩个
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷嘿
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷
啷个哩个啷啷个哩个啷
啷个哩个啷个哩个啷啷啷
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷嘿
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷
啷个哩个啷啷个哩个啷
啷个哩个啷个哩个啷
啷啷啷啷啷啷啷
啷个哩个啷啷个哩个啷
啷个哩个啷个哩个
啷个哩个啷个哩个啷

啷个哩个啷

Preview Open KKBOX

Lyricist: 鵬泊   Composer: 鵬泊


一个人慢慢地向前走
不去理那些双人狗
耳朵里塞著音乐不回头
舌根子留在背后
你说你从来都不能够
简简单单地想清楚
地球有几十亿猿猴
越进化却越孤独
风中突然传来谁的歌
让人想要跟著一起唱
上一句下一句都不会
只会这一句
啷个哩个啷啷
当你偷偷地想我 mmm
爱上你的寂寞
也曾偷偷地恋著一个我
我猜你比我还要懂得什么是快乐
等待的时候也要随时乐
面子它就像一只大气球
看上去强壮却娇羞
手轻轻一碰它就哭
噗噗噗噗噗
你讨厌被称作单身狗
只想做一头白犀牛
守卫著神圣的孤独
心有灵犀的人总会重逢
风中突然传来谁的歌
让人想要跟著一起唱
上一句下一句都不会
只会这一句
啷个哩个啷啷
当你偷偷地想我 mmm
爱上你的寂寞
也曾偷偷地恋著一个我
我猜你比我还要懂得什么是快乐
等待的时候也要随时乐
啷个哩个啷啷
当你偷偷地想我 mmm
爱上你的寂寞
也曾偷偷地恋著一个我
我猜你比我还要懂得什么是快乐
等待的时候也要随时乐
快来啷个哩个
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷嘿
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷
啷个哩个啷啷个哩个啷
啷个哩个啷个哩个啷啷啷
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷嘿
啷个哩个啷个哩个啷个哩个啷
啷个哩个啷啷个哩个啷
啷个哩个啷个哩个啷
啷啷啷啷啷啷啷
啷个哩个啷啷个哩个啷
啷个哩个啷个哩个
啷个哩个啷个哩个啷