Lyricist: 邱宏瀛   Composer: 許明傑


你用怨恨填满心肝 唱著一首伤心的歌
我知你的无奈心声 感觉著你的心疼

我用看破麻痺性命 啉著一杯无缘的酒啊
孤单是咱以后的名 思念变成以后的伴

啊~分手在今夜 只有我看你你看我
风大雨大咱的爱
缀著月娘沉落海岸

啊~分手在今夜
缘份行到遮欲讲啥
天阔地阔藏袂牢
彼粒已经破碎的心肝

你用怨恨填满心肝 唱著一首伤心的歌
我知你的无奈心声 感觉著你的心疼

我用看破麻痺性命 啉著一杯无缘的酒啊
孤单是咱以后的名 思念变成以后的伴

啊~分手在今夜 只有我看你你看我
风大雨大咱的爱
缀著月娘沉落海岸

啊~分手在今夜
缘份行到遮欲讲啥
天阔地阔藏袂牢
彼粒已经破碎的心肝

啊~分手在今夜 只有我看你你看我
风大雨大咱的爱
缀著月娘沉落海岸

啊~分手在今夜
缘份行到遮欲讲啥
天阔地阔藏袂牢
彼粒已经破碎的心肝

伤心的歌

Preview Open KKBOX

Lyricist: 邱宏瀛   Composer: 許明傑


你用怨恨填满心肝 唱著一首伤心的歌
我知你的无奈心声 感觉著你的心疼

我用看破麻痺性命 啉著一杯无缘的酒啊
孤单是咱以后的名 思念变成以后的伴

啊~分手在今夜 只有我看你你看我
风大雨大咱的爱
缀著月娘沉落海岸

啊~分手在今夜
缘份行到遮欲讲啥
天阔地阔藏袂牢
彼粒已经破碎的心肝

你用怨恨填满心肝 唱著一首伤心的歌
我知你的无奈心声 感觉著你的心疼

我用看破麻痺性命 啉著一杯无缘的酒啊
孤单是咱以后的名 思念变成以后的伴

啊~分手在今夜 只有我看你你看我
风大雨大咱的爱
缀著月娘沉落海岸

啊~分手在今夜
缘份行到遮欲讲啥
天阔地阔藏袂牢
彼粒已经破碎的心肝

啊~分手在今夜 只有我看你你看我
风大雨大咱的爱
缀著月娘沉落海岸

啊~分手在今夜
缘份行到遮欲讲啥
天阔地阔藏袂牢
彼粒已经破碎的心肝