Lyricist: -   Composer: -

พอจะเห็นในแววตาเธอ พอจะรู้ว่าคิดอะไร
ได้ยินมาว่าเธอพอใจใครคนนั้น
เธอไม่เหมือนที่เธอเคยเป็นอย่างกับรักของเราไม่สำคัญ
ดูคล้ายๆ ว่าเธอรอวันที่จะไป

ไม่อยากให้ค้างคา จะตัดใจถาม แต่มันก็กลัวคำตอบ

เพราะฉันไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเธอหมดใจ มันคงหมดหนทางไปต่อ
ความจริงจากเธอได้ยินคงปวดร้าว
ยังรักฉันหรือเปล่า ก็อยากจะถามเธอ แต่มันไม่กล้าพอ

ด้วยศักดิ์ศรีของคนๆ หนึ่ง คงไม่คิดจะฝืนใจใคร
ปล่อยเธอทำตามความพอใจ คงจะดี

แต่มันรักให้ทำยังไง คำว่ารักมันเตือนอยู่ทุกที
ว่าชีวิตทุกๆ นาที มีแต่เธอ

ไม่อยากให้ค้างคา จะตัดใจถาม แต่มันก็กลัวคำตอบ

เพราะฉันไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเธอหมดใจ มันคงหมดหนทางไปต่อ
ความจริงจากเธอได้ยินคงปวดร้าว
ยังรักฉันหรือเปล่า ก็อยากจะถามเธอ แต่มันไม่กล้าพอ

มันไม่ดีกับตัวฉันเลย ที่ปล่อยให้ค้างใจ
มันไม่ควรเป็นอย่างนี้เลย แต่จะให้ฉันทำไง

เพราะฉันไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเธอหมดใจ มันคงหมดหนทางไปต่อ
ความจริงจากเธอได้ยินคงปวดร้าว
ยังรักฉันหรือเปล่า ก็อยากจะถามเธอ แต่มันไม่กล้าพอ

แต่มันไม่กล้าพอ

ไม่กล้าพอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พอจะเห็นในแววตาเธอ พอจะรู้ว่าคิดอะไร
ได้ยินมาว่าเธอพอใจใครคนนั้น
เธอไม่เหมือนที่เธอเคยเป็นอย่างกับรักของเราไม่สำคัญ
ดูคล้ายๆ ว่าเธอรอวันที่จะไป

ไม่อยากให้ค้างคา จะตัดใจถาม แต่มันก็กลัวคำตอบ

เพราะฉันไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเธอหมดใจ มันคงหมดหนทางไปต่อ
ความจริงจากเธอได้ยินคงปวดร้าว
ยังรักฉันหรือเปล่า ก็อยากจะถามเธอ แต่มันไม่กล้าพอ

ด้วยศักดิ์ศรีของคนๆ หนึ่ง คงไม่คิดจะฝืนใจใคร
ปล่อยเธอทำตามความพอใจ คงจะดี

แต่มันรักให้ทำยังไง คำว่ารักมันเตือนอยู่ทุกที
ว่าชีวิตทุกๆ นาที มีแต่เธอ

ไม่อยากให้ค้างคา จะตัดใจถาม แต่มันก็กลัวคำตอบ

เพราะฉันไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเธอหมดใจ มันคงหมดหนทางไปต่อ
ความจริงจากเธอได้ยินคงปวดร้าว
ยังรักฉันหรือเปล่า ก็อยากจะถามเธอ แต่มันไม่กล้าพอ

มันไม่ดีกับตัวฉันเลย ที่ปล่อยให้ค้างใจ
มันไม่ควรเป็นอย่างนี้เลย แต่จะให้ฉันทำไง

เพราะฉันไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเธอหมดใจ มันคงหมดหนทางไปต่อ
ความจริงจากเธอได้ยินคงปวดร้าว
ยังรักฉันหรือเปล่า ก็อยากจะถามเธอ แต่มันไม่กล้าพอ

แต่มันไม่กล้าพอ