Lyricist: จักรเพชร์ เจริญวิไลสุข   Composer: จักรเพชร์ เจริญวิไลสุข

รู้ไหมว่านานเท่าไหร่ ที่เราทั้งสองได้เดินอยู่ด้วยกัน
และเธอรู้ไหมว่าในทุกวัน ที่ฉันมีเธอ มันสุขใจแค่ไหน

เพราะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอทำให้ฉันนั้นมีค่า
แม้ช่วงเวลาของเราที่มีจะแสนสั้น
จะขอยืนยัน ให้เธอรับรู้เอาไว้

ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...จนสิ้นลมหายใจ

ทุกวันและคืนที่ผ่าน มาจนวันยังจำมันได้ดี
และยังเฝ้าคิดถึงเธอทุกวัน คอยบอกกับหัวใจ
ว่าให้เธอไปหมดแล้ว....

เพราะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอทำให้ฉันนั้นมีค่า
แม้ช่วงเวลาของเราที่มีจะแสนสั้น
จะขอยืนยัน ให้เธอรับรู้เอาไว้

ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...จนสิ้นลมหายใจ
ทั้งหมดในใจฉัน...
มอบให้เพียง...แค่เธอเท่านั้น...

เพราะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอทำให้ฉันนั้นมีค่า
แม้ช่วงเวลาของเราที่มีจะแสนสั้น
จะขอยืนยัน ให้เธอรับรู้เอาไว้

ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...
ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...จนสิ้นลมหายใจ

เพียงเธอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: จักรเพชร์ เจริญวิไลสุข   Composer: จักรเพชร์ เจริญวิไลสุข

รู้ไหมว่านานเท่าไหร่ ที่เราทั้งสองได้เดินอยู่ด้วยกัน
และเธอรู้ไหมว่าในทุกวัน ที่ฉันมีเธอ มันสุขใจแค่ไหน

เพราะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอทำให้ฉันนั้นมีค่า
แม้ช่วงเวลาของเราที่มีจะแสนสั้น
จะขอยืนยัน ให้เธอรับรู้เอาไว้

ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...จนสิ้นลมหายใจ

ทุกวันและคืนที่ผ่าน มาจนวันยังจำมันได้ดี
และยังเฝ้าคิดถึงเธอทุกวัน คอยบอกกับหัวใจ
ว่าให้เธอไปหมดแล้ว....

เพราะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอทำให้ฉันนั้นมีค่า
แม้ช่วงเวลาของเราที่มีจะแสนสั้น
จะขอยืนยัน ให้เธอรับรู้เอาไว้

ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...จนสิ้นลมหายใจ
ทั้งหมดในใจฉัน...
มอบให้เพียง...แค่เธอเท่านั้น...

เพราะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอทำให้ฉันนั้นมีค่า
แม้ช่วงเวลาของเราที่มีจะแสนสั้น
จะขอยืนยัน ให้เธอรับรู้เอาไว้

ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...
ว่าใจทั้งใจดวงนี้ จะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
แม้ฟ้านั้นจะเปลี่ยนหมุนไปนานเท่าไร
จะขอบอกเธอดังๆอีกครั้ง ขอให้เธอได้มั่นใจ
ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้...จนสิ้นลมหายใจ