Lyricist: -   Composer: -

ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้า
คราบท้องฟ้ายังดูสดใส
สุดส่วนของขอบฟ้ากว้างไกล
ไม่มีวันใดมืดมิดสนิทนาน...........................

คราบรอยยิ้มยังแต้มเติมตามใบหน้า
กลิ่นกัญชาโชยมาแต่ไกล
ชั่วชีวิตคิดสั้นทำไม
เสพสิ่งจูงใจ ให้ร้ายแก่ตัวเราเอง

* จดจำไว้ในความทรงจำ
ความบอบช้ำของตัวเราเอง
ล่วงถลำกล้ำกลืนฤทธิ์ยา
ปรารถนา......สรรค์สร้างสิ่งใด

** เจ็บจำไหมในความเลื่อนลอย
จิตเสื่อมถอยน้อยคนเห็นใจ
หมดเรี่ยวแรงท้อใจท้อกาย
ท้อถอยไป.....ถอยหลังเข้าคลอง

จดจำไว้ในความทรงจำ
ความบอบช้ำของตัวเราเอง
ล่วงถลำกล้ำกลืนฤทธิ์ยา
ปรารถนา......สรรค์สร้างสิ่งใด

เจ็บจำไหมในความเลื่อนลอย
จิตเสื่อมถอยน้อยคนเห็นใจ
หมดเรี่ยวแรงท้อใจท้อกาย
ท้อถอยไป.....ถอยหลังเข้าคลอง

คราบรอยยิ้มยังแต้มเติมตามใบหน้า
สูบกัญชาหลอกหลอนจิตใจ
ชั่วชีวิตคิดสั้นทำไม
เส้นทางสุดท้าย นอนตายใต้ต้นกัญชา

กัญชา - Live

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้า
คราบท้องฟ้ายังดูสดใส
สุดส่วนของขอบฟ้ากว้างไกล
ไม่มีวันใดมืดมิดสนิทนาน...........................

คราบรอยยิ้มยังแต้มเติมตามใบหน้า
กลิ่นกัญชาโชยมาแต่ไกล
ชั่วชีวิตคิดสั้นทำไม
เสพสิ่งจูงใจ ให้ร้ายแก่ตัวเราเอง

* จดจำไว้ในความทรงจำ
ความบอบช้ำของตัวเราเอง
ล่วงถลำกล้ำกลืนฤทธิ์ยา
ปรารถนา......สรรค์สร้างสิ่งใด

** เจ็บจำไหมในความเลื่อนลอย
จิตเสื่อมถอยน้อยคนเห็นใจ
หมดเรี่ยวแรงท้อใจท้อกาย
ท้อถอยไป.....ถอยหลังเข้าคลอง

จดจำไว้ในความทรงจำ
ความบอบช้ำของตัวเราเอง
ล่วงถลำกล้ำกลืนฤทธิ์ยา
ปรารถนา......สรรค์สร้างสิ่งใด

เจ็บจำไหมในความเลื่อนลอย
จิตเสื่อมถอยน้อยคนเห็นใจ
หมดเรี่ยวแรงท้อใจท้อกาย
ท้อถอยไป.....ถอยหลังเข้าคลอง

คราบรอยยิ้มยังแต้มเติมตามใบหน้า
สูบกัญชาหลอกหลอนจิตใจ
ชั่วชีวิตคิดสั้นทำไม
เส้นทางสุดท้าย นอนตายใต้ต้นกัญชา