Lyricist: 金流   Composer: 金流

天上的月正清明 我来把它当面镜
每个静夜将面临 照我美貌年轻
哥啊 你可把妹来看得清
妹妹比嫂嫂更多情

天上的月正清明 我来把它当盏灯
每个静夜将我照 照我纯洁的心
哥啊 你可把心儿看得清
妹妹的心正对著哥哥的心

清明的月在眼前 我来把他当哥的面
每个静夜来相见 相见只恨太晚
哥啊 你可否天明不要走
陪同著妹妹到明天

清明的月 - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: 金流   Composer: 金流

天上的月正清明 我来把它当面镜
每个静夜将面临 照我美貌年轻
哥啊 你可把妹来看得清
妹妹比嫂嫂更多情

天上的月正清明 我来把它当盏灯
每个静夜将我照 照我纯洁的心
哥啊 你可把心儿看得清
妹妹的心正对著哥哥的心

清明的月在眼前 我来把他当哥的面
每个静夜来相见 相见只恨太晚
哥啊 你可否天明不要走
陪同著妹妹到明天