Lyricist:    Composer:

วันนี้สายลม ยังโบยพัดมา วันนี้น้ำตา อาจจะยังไหล
ปล่อยให้ไหลหลั่ง จนเหือดแห้งไป
รอให้หัวใจ กลับแกร่งเช่นเดิม

วันนี้ฟ้าหม่น รออาทิตย์มา
วันนี้ท้องฟ้า อาจไม่สดใส
รอแสงสว่างเบิกทางนำชัย
เพื่อเริ่มวันใหม่ สดใสเช่นเดิม

แค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง
รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง
แล้ววันหนึ่งจะเป็นของเธอ

แค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง
รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง
แล้ววันหนึ่งจะเป็นของเธอ

วันนี้ดวงดาว ยังโปรยยิ้มมา
วันนี้ท้องฟ้ากลับคืนสดใส

ให้หวังวันหนึ่ง ฝันเป็นดั่งใจ
ก้าวเดินครั้งใหม่ ด้วยใจดวงเดิม

ให้หวังวันหนึ่ง ฝันเป็นดั่งใจ
ก้าวเดินครั้งใหม่ ด้วยใจดวงเดิม

วันใหม่

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

วันนี้สายลม ยังโบยพัดมา วันนี้น้ำตา อาจจะยังไหล
ปล่อยให้ไหลหลั่ง จนเหือดแห้งไป
รอให้หัวใจ กลับแกร่งเช่นเดิม

วันนี้ฟ้าหม่น รออาทิตย์มา
วันนี้ท้องฟ้า อาจไม่สดใส
รอแสงสว่างเบิกทางนำชัย
เพื่อเริ่มวันใหม่ สดใสเช่นเดิม

แค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง
รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง
แล้ววันหนึ่งจะเป็นของเธอ

แค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอย กล้ำกลืนน้ำตาไว้บ้าง
รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง
แล้ววันหนึ่งจะเป็นของเธอ

วันนี้ดวงดาว ยังโปรยยิ้มมา
วันนี้ท้องฟ้ากลับคืนสดใส

ให้หวังวันหนึ่ง ฝันเป็นดั่งใจ
ก้าวเดินครั้งใหม่ ด้วยใจดวงเดิม

ให้หวังวันหนึ่ง ฝันเป็นดั่งใจ
ก้าวเดินครั้งใหม่ ด้วยใจดวงเดิม