Lyricist: -   Composer: -

มองดูเธอในวันนี้ รู้ว่าไม่เหมือนเก่า
แววตาเธอเงียบเหงา ไม่เหมือนเคย
แม้ว่าเธอไม่บอกกัน แม้ว่าเธอไม่พูดเลย
แต่ที่เธอนิ่งเฉย มันฟ้องใจเธอ
มีความลับ ในหัวใจ ปิดไว้เธอไม่บอก
ฉันดูออก ว่าเธอกำลังรักใคร
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
แม้ครั้งนี้ต้องเจ็บใจ ฉันคงต้องยินยอม ต้องทำใจให้พร้อม ยอมรับมัน
เธอมีใครอย่าหลอกฉัน เธอจะไปให้พูดกัน หนึ่งคำเพียงเท่านั้น
คนๆ นั้น คงเฝ้ารอ ให้เธอ จงรีบไป ฉันเข้าใจ เมื่อเธอไม่รักกัน
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
เธอ.............เธอ................
คนๆ นั้น คงเฝ้ารอ ให้เธอ จงรีบไป ฉันเข้าใจ เมื่อเธอไม่รักกัน
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
หากจะไปให้พูดมันออกมา

หนักใจ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มองดูเธอในวันนี้ รู้ว่าไม่เหมือนเก่า
แววตาเธอเงียบเหงา ไม่เหมือนเคย
แม้ว่าเธอไม่บอกกัน แม้ว่าเธอไม่พูดเลย
แต่ที่เธอนิ่งเฉย มันฟ้องใจเธอ
มีความลับ ในหัวใจ ปิดไว้เธอไม่บอก
ฉันดูออก ว่าเธอกำลังรักใคร
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
แม้ครั้งนี้ต้องเจ็บใจ ฉันคงต้องยินยอม ต้องทำใจให้พร้อม ยอมรับมัน
เธอมีใครอย่าหลอกฉัน เธอจะไปให้พูดกัน หนึ่งคำเพียงเท่านั้น
คนๆ นั้น คงเฝ้ารอ ให้เธอ จงรีบไป ฉันเข้าใจ เมื่อเธอไม่รักกัน
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
เธอ.............เธอ................
คนๆ นั้น คงเฝ้ารอ ให้เธอ จงรีบไป ฉันเข้าใจ เมื่อเธอไม่รักกัน
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา
หากจะไปให้พูดมันออกมา