Lyricist: 羅森   Composer: 羅森 

悲情的歌 思念痴情作伴
歌声痛入 阮心肝
哀愁的歌 孤单寂寞作伴
引阮心痛 是伊来反背我

悲伤的恋歌 无奈的心晟
哀愁的歌声 唱出当年的咒诅
悲伤的恋歌 愈听愈心痛
甘讲痴情的运命 注定一生孤单悲情的歌 思念痴情作伴
歌声痛入 阮心肝
哀愁的歌 孤单寂寞作伴
引阮心痛 是伊来反背我

悲伤的恋歌 无奈的心晟
哀愁的歌声 唱出当年的咒诅
悲伤的恋歌 愈听愈心痛
甘讲痴情的运命 注定一生孤单

悲伤的恋歌 无奈的心晟
哀愁的歌声 唱出当年的咒诅
悲伤的恋歌 愈听愈心痛
甘讲痴情的运命 注定一生孤单
甘讲痴情的运命 注定一生孤单

悲情的恋歌

Preview Open KKBOX

Lyricist: 羅森   Composer: 羅森 

悲情的歌 思念痴情作伴
歌声痛入 阮心肝
哀愁的歌 孤单寂寞作伴
引阮心痛 是伊来反背我

悲伤的恋歌 无奈的心晟
哀愁的歌声 唱出当年的咒诅
悲伤的恋歌 愈听愈心痛
甘讲痴情的运命 注定一生孤单悲情的歌 思念痴情作伴
歌声痛入 阮心肝
哀愁的歌 孤单寂寞作伴
引阮心痛 是伊来反背我

悲伤的恋歌 无奈的心晟
哀愁的歌声 唱出当年的咒诅
悲伤的恋歌 愈听愈心痛
甘讲痴情的运命 注定一生孤单

悲伤的恋歌 无奈的心晟
哀愁的歌声 唱出当年的咒诅
悲伤的恋歌 愈听愈心痛
甘讲痴情的运命 注定一生孤单
甘讲痴情的运命 注定一生孤单