Lyricist: -   Composer: -

สตีฟ จอฟ เขานั้นคิดค้นไอโฟน
เกรแฮม เบล คิดค้นเทเลโฟน
พี่น้องตระกูลไรท์แระดิษฐ์เครื่องบิน
เฟลมมิง คนนี้ก็สำคัญ เขานั้น คิดค้นเพนนิซิลิน
มีนักประดิษฐ์ที่เก่งอยู่มากมาย

แต่มีใครไหม จะค้น จะคว้า จะหาหนทางนำรักที่จางหายไป
จากใจคนนั้น ให้หวน ให้ย้อน ไปตอนช่วงวันเวลาที่เคยเข้าใจ
เธอคงไม่รู้ ว่าคน อย่างฉัน ยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
แม้ทดลองวิธีมากมายเท่าไหร่ ก็ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

เอดิสัน เขาคิดค้นหลอดไฟ
ส่องแสงสว่างให้ใคร ๆ แต่หัวใจข้างในฉันยังมืดมน
ไอสไตน์ คิดค้นทฤษฏี
สัมพัทธภาพให้ผู้คน แล้วสัมพันธ์สองเราละเป็นเช่นไร

แต่มีใครไหม จะค้น จะคว้า จะหาหนทางนำรักที่จางหายไป
จากใจคนนั้น ให้หวน ให้ย้อน ไปตอนช่วงวันเวลาที่เคยเข้าใจ
เธอคงไม่รู้ ว่าคน อย่างฉัน ยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
แม้ทดลองวิธีมากมายเท่าไหร่ ก็ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

รักนั้นไม่ใช่เกม ไม่ใช่การทดลอง
ต้องการการประคอง และดูแลจิตใจ
พลาดพลั้งไปนิดเดียว เหลียวย้อนมาไม่ได้
ถ้าไม่อยากเสียใคร ดูแลเขาให้ดี

แต่มีใครไหม จะค้น จะคว้า จะหาหนทางนำรักที่จางหายไป
จากใจคนนั้น ให้หวน ให้ย้อน ไปตอนช่วงวันเวลาที่เคยเข้าใจ
เธอคงไม่รู้ ว่าคน อย่างฉัน ยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
แม้ทดลองวิธีมากมายเท่าไหร่ (มากมายเท่าไหร่) ก็ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

รักนั้นไม่ใช่เกม ไม่ใช่การทดลอง
ต้องการการประคอง และดูแลจิตใจ
พลาดพลั้งไปนิดเดียว เหลียวย้อนมาไม่ได้
ถ้าไม่อยากเสียใคร ดูแลเขาให้ดี

นักประดิษฐ์

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สตีฟ จอฟ เขานั้นคิดค้นไอโฟน
เกรแฮม เบล คิดค้นเทเลโฟน
พี่น้องตระกูลไรท์แระดิษฐ์เครื่องบิน
เฟลมมิง คนนี้ก็สำคัญ เขานั้น คิดค้นเพนนิซิลิน
มีนักประดิษฐ์ที่เก่งอยู่มากมาย

แต่มีใครไหม จะค้น จะคว้า จะหาหนทางนำรักที่จางหายไป
จากใจคนนั้น ให้หวน ให้ย้อน ไปตอนช่วงวันเวลาที่เคยเข้าใจ
เธอคงไม่รู้ ว่าคน อย่างฉัน ยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
แม้ทดลองวิธีมากมายเท่าไหร่ ก็ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

เอดิสัน เขาคิดค้นหลอดไฟ
ส่องแสงสว่างให้ใคร ๆ แต่หัวใจข้างในฉันยังมืดมน
ไอสไตน์ คิดค้นทฤษฏี
สัมพัทธภาพให้ผู้คน แล้วสัมพันธ์สองเราละเป็นเช่นไร

แต่มีใครไหม จะค้น จะคว้า จะหาหนทางนำรักที่จางหายไป
จากใจคนนั้น ให้หวน ให้ย้อน ไปตอนช่วงวันเวลาที่เคยเข้าใจ
เธอคงไม่รู้ ว่าคน อย่างฉัน ยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
แม้ทดลองวิธีมากมายเท่าไหร่ ก็ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

รักนั้นไม่ใช่เกม ไม่ใช่การทดลอง
ต้องการการประคอง และดูแลจิตใจ
พลาดพลั้งไปนิดเดียว เหลียวย้อนมาไม่ได้
ถ้าไม่อยากเสียใคร ดูแลเขาให้ดี

แต่มีใครไหม จะค้น จะคว้า จะหาหนทางนำรักที่จางหายไป
จากใจคนนั้น ให้หวน ให้ย้อน ไปตอนช่วงวันเวลาที่เคยเข้าใจ
เธอคงไม่รู้ ว่าคน อย่างฉัน ยังมีแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
แม้ทดลองวิธีมากมายเท่าไหร่ (มากมายเท่าไหร่) ก็ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

รักนั้นไม่ใช่เกม ไม่ใช่การทดลอง
ต้องการการประคอง และดูแลจิตใจ
พลาดพลั้งไปนิดเดียว เหลียวย้อนมาไม่ได้
ถ้าไม่อยากเสียใคร ดูแลเขาให้ดี