Lyricist: 高以德   Composer: 黃明洲编曲:蚂蚁


甲你惜命命 又按怎 爱你愈深心愈痛
阮是海中船 你是日头影 漂流的心何时会靠岸

疼你用心肝 爱你无条件 为何情花开又谢
啊 痴心是阮的名

甲你惜命命 又按怎 爱你愈深心愈痛
阮是海中船 你是日头影 漂流的心何时会靠岸

疼你用心肝 爱你无条件 为何情花开又谢
啊 痴心是阮的名


疼你用心肝 爱你无条件 为何情花开又谢
啊 痴心是阮的名


痴心是阮的名

Preview Open KKBOX

Lyricist: 高以德   Composer: 黃明洲编曲:蚂蚁


甲你惜命命 又按怎 爱你愈深心愈痛
阮是海中船 你是日头影 漂流的心何时会靠岸

疼你用心肝 爱你无条件 为何情花开又谢
啊 痴心是阮的名

甲你惜命命 又按怎 爱你愈深心愈痛
阮是海中船 你是日头影 漂流的心何时会靠岸

疼你用心肝 爱你无条件 为何情花开又谢
啊 痴心是阮的名


疼你用心肝 爱你无条件 为何情花开又谢
啊 痴心是阮的名