Lyricist: -   Composer: -

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

ความจนเป็นอุปสรรค
กีดขวางทางรัก ของชายโสดหญิงสาว
รักกันชอบกันต้องกินข้าว
แต่งกันตัวเปล่า จะเอาอะไรทำกิน
ที่ดินหำยังต้องเช่า
ลำบากจะเอาอะไรต่อรอง
น้องนางคงไม่เห็นใจแน่
ปีนี้นาหำแย่ หำคงต้องแก่ไปตามลำพัง

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

ก่อนนี้มีที่นาทำเนา
อีตอนเค้าลงค่าข้าว หำเอาที่นาจำนอง
เหลือหน่อยเดียว พอได้เก็บเกี่ยวใส่ท้อง
ฝนไม่มาไม่มอง ท้องไม่มี ที่ไม่พอ
ต้องขอเช่าเงินเก่าหำลงหมด
ไม่ทำหำอด ใครจะปลดหนี้สิน
ทำเท่าใด ได้คนอื่นเอาไปกิน
ดอกที่จำนองดิน มันหินมันเกลือเค็มๆ

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

เมื่อไพร่ฟ้าชาวนาใบหน้ามัน
ดังถูกเขาจับทำหมัน อยู่กันไปตามยถา
เงินไม่มีขันหมากไม่ยกมา
แม่น้องนางบ้านนา เห็นใจเถิดหนาหำพยายาม
ความจนถึงมันเป็นอุปสรรค
แต่ของชอบของรัก ใครจะหักใจลง
เห็นวัวควายผสมหลอดแล้วนึกปลง
อีกไม่นานหำคงต้องลงเข้าคิวผสมเทียม

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

หำเทียม

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

ความจนเป็นอุปสรรค
กีดขวางทางรัก ของชายโสดหญิงสาว
รักกันชอบกันต้องกินข้าว
แต่งกันตัวเปล่า จะเอาอะไรทำกิน
ที่ดินหำยังต้องเช่า
ลำบากจะเอาอะไรต่อรอง
น้องนางคงไม่เห็นใจแน่
ปีนี้นาหำแย่ หำคงต้องแก่ไปตามลำพัง

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

ก่อนนี้มีที่นาทำเนา
อีตอนเค้าลงค่าข้าว หำเอาที่นาจำนอง
เหลือหน่อยเดียว พอได้เก็บเกี่ยวใส่ท้อง
ฝนไม่มาไม่มอง ท้องไม่มี ที่ไม่พอ
ต้องขอเช่าเงินเก่าหำลงหมด
ไม่ทำหำอด ใครจะปลดหนี้สิน
ทำเท่าใด ได้คนอื่นเอาไปกิน
ดอกที่จำนองดิน มันหินมันเกลือเค็มๆ

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

เมื่อไพร่ฟ้าชาวนาใบหน้ามัน
ดังถูกเขาจับทำหมัน อยู่กันไปตามยถา
เงินไม่มีขันหมากไม่ยกมา
แม่น้องนางบ้านนา เห็นใจเถิดหนาหำพยายาม
ความจนถึงมันเป็นอุปสรรค
แต่ของชอบของรัก ใครจะหักใจลง
เห็นวัวควายผสมหลอดแล้วนึกปลง
อีกไม่นานหำคงต้องลงเข้าคิวผสมเทียม

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน

นาหำมีน้อย เหลือเพียงจ้อยร่อย
ข้อยทำมาหลายปี
อย่าตัดรอนตอนข้าวไม่ดี
ช่วยหำสักที อยากมีเมียสักคน