Lyricist: -   Composer: -

สวยเลย เธอที่เดินไปเมื่อกี้
เอ็กซ์ดี เธอที่นั่งตรงนั้น...สองคน
ขาวจัง ดู...เธอช่างน่ารักกันทุกคน...โว้
เนี้ยะเลย คนที่ฉํนต้องการคบ
โน้นเลย คนที่ฉันจะให้หัวใจ
เยอะเลย แล้วนี่ฉันจะรักคนไหน...หือ...
เขาว่ากันเอาไว้ว่า คนไทยต้องรักกัน
ใครก็รู้ ใครก็รู้ ต้องรักกัน
ฉันเองก็คนไทย มีใครจะรักฉัน
เธอจะรักกันได้ไหม
เธอจะมีใจมาให้กันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
เธอจะเข้าใจคนที่รักเธอหรือเปล่า
ขอคนที่จริงใจ ขอไว้แค่ซัก...คน
ผมยาว เสื้อชมพูกระโปรงฟ้า
ผมซอย ยืดกะยีนส์ที่ดูเซอร์ ๆ
ทุกคน ทำให้คนอย่างฉันต้องเพ้อ...เฮ้อ...
เขาว่ากันเอาไว้ว่า คนไทยต้องรักกัน
ใครก็รู้ ใครก็รู้ ต้องรักกัน
ฉันเองก็คนไทย มีใครจะรักฉัน
เธอจะรักกันได้ไหม
เธอจะมีใจมาให้กันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
เธอจะเข้าใจคนที่รักเธอหรือเปล่า
เขาว่ากันเอาไว้ คนไทยต้องรักกัน
ใครก็รู้ ใครก็รู้ ต้องรักกัน
ฉันเองก็คนไทย มีใครจะรักฉัน
เธอจะรักกันได้ไหม
เธอจะมีใจมาให้กันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
เธอจะเข้าใจคนที่รักเธอหรือเปล่า
เธอจะรักกันได้ไหม
ถ้าไม่มีใครมารักกันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
ฉันไม่มีใคร มารักฉันได้หรือเปล่า
ขอคนที่จริงใจ ขอไว้แค่ซักคน
ขอคนที่จริงใจ รักกันดูซักคน

สยามเซ็นเตอร์

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สวยเลย เธอที่เดินไปเมื่อกี้
เอ็กซ์ดี เธอที่นั่งตรงนั้น...สองคน
ขาวจัง ดู...เธอช่างน่ารักกันทุกคน...โว้
เนี้ยะเลย คนที่ฉํนต้องการคบ
โน้นเลย คนที่ฉันจะให้หัวใจ
เยอะเลย แล้วนี่ฉันจะรักคนไหน...หือ...
เขาว่ากันเอาไว้ว่า คนไทยต้องรักกัน
ใครก็รู้ ใครก็รู้ ต้องรักกัน
ฉันเองก็คนไทย มีใครจะรักฉัน
เธอจะรักกันได้ไหม
เธอจะมีใจมาให้กันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
เธอจะเข้าใจคนที่รักเธอหรือเปล่า
ขอคนที่จริงใจ ขอไว้แค่ซัก...คน
ผมยาว เสื้อชมพูกระโปรงฟ้า
ผมซอย ยืดกะยีนส์ที่ดูเซอร์ ๆ
ทุกคน ทำให้คนอย่างฉันต้องเพ้อ...เฮ้อ...
เขาว่ากันเอาไว้ว่า คนไทยต้องรักกัน
ใครก็รู้ ใครก็รู้ ต้องรักกัน
ฉันเองก็คนไทย มีใครจะรักฉัน
เธอจะรักกันได้ไหม
เธอจะมีใจมาให้กันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
เธอจะเข้าใจคนที่รักเธอหรือเปล่า
เขาว่ากันเอาไว้ คนไทยต้องรักกัน
ใครก็รู้ ใครก็รู้ ต้องรักกัน
ฉันเองก็คนไทย มีใครจะรักฉัน
เธอจะรักกันได้ไหม
เธอจะมีใจมาให้กันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
เธอจะเข้าใจคนที่รักเธอหรือเปล่า
เธอจะรักกันได้ไหม
ถ้าไม่มีใครมารักกันได้หรือเปล่า
เธอจะคิดรังเกียจไหม
ฉันไม่มีใคร มารักฉันได้หรือเปล่า
ขอคนที่จริงใจ ขอไว้แค่ซักคน
ขอคนที่จริงใจ รักกันดูซักคน