Lyricist: -   Composer: -


ครั้งที่เธอได้อยู่ใกล้ๆ ใครสักคนที่เธอชอบเขามากมาย
เธอจำได้ไหม ครั้งแรกที่เธอได้เดินจูงมือ
ใครอีกคนที่ทำให้หัวใจละลาย เธอจำได้ไหม

ครั้งแรกที่เธอกอดใคร คนที่มาจากในฝัน
จากที่สุดของหัวใจ เธอจำได้ไหม
ว่าเธอรู้สึกอย่างไร กับครั้งแรกที่ใครจูบเธอ ยังจำได้ไหม

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย
เป็นครั้งแรกคนเดียวในชีวิตเธอ

ครั้งแรกที่เธอได้เคียงชิดใกล้
ใครจะบอกว่าครั้งแรกดีเท่าไหร่ เธอจำได้ไหม
ไม่สนว่าเธอจะมีคนแรกมากี่ครั้ง
ที่เธอต้องหัวใจละลาย ฉันไม่สนใจ

ครั้งแรกที่เธอเสียใจ ใครที่ทำให้เธอร้อง
จากที่สุดของหัวใจ เธอจำได้ไหม ฉันจะทำให้เธอ
ลืมความทุกข์ที่มันผ่านไป ฉันไม่สนใจ

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย
เป็นครั้งแรกคนเดียวในชีวิตเธอ

ครั้งแรกที่เธอเสียใจ ใครที่ทำให้เธอร้อง
จากที่สุดของหัวใจ เธอจำได้ไหม ฉันจะทำให้เธอ
ลืมความทุกข์ที่มันผ่านไป ฉันไม่สนใจ

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย
เป็นครั้งแรกคนเดียวในชีวิตเธอ

ครั้งแรก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -


ครั้งที่เธอได้อยู่ใกล้ๆ ใครสักคนที่เธอชอบเขามากมาย
เธอจำได้ไหม ครั้งแรกที่เธอได้เดินจูงมือ
ใครอีกคนที่ทำให้หัวใจละลาย เธอจำได้ไหม

ครั้งแรกที่เธอกอดใคร คนที่มาจากในฝัน
จากที่สุดของหัวใจ เธอจำได้ไหม
ว่าเธอรู้สึกอย่างไร กับครั้งแรกที่ใครจูบเธอ ยังจำได้ไหม

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย
เป็นครั้งแรกคนเดียวในชีวิตเธอ

ครั้งแรกที่เธอได้เคียงชิดใกล้
ใครจะบอกว่าครั้งแรกดีเท่าไหร่ เธอจำได้ไหม
ไม่สนว่าเธอจะมีคนแรกมากี่ครั้ง
ที่เธอต้องหัวใจละลาย ฉันไม่สนใจ

ครั้งแรกที่เธอเสียใจ ใครที่ทำให้เธอร้อง
จากที่สุดของหัวใจ เธอจำได้ไหม ฉันจะทำให้เธอ
ลืมความทุกข์ที่มันผ่านไป ฉันไม่สนใจ

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย
เป็นครั้งแรกคนเดียวในชีวิตเธอ

ครั้งแรกที่เธอเสียใจ ใครที่ทำให้เธอร้อง
จากที่สุดของหัวใจ เธอจำได้ไหม ฉันจะทำให้เธอ
ลืมความทุกข์ที่มันผ่านไป ฉันไม่สนใจ

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย

เธอจะมีครั้งแรกกับใครไม่สนใจ
ฉันจะเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้าย
ฉันจะทำให้เธอได้พบกับความสุขเหนือคำบรรยาย
เป็นครั้งแรกคนเดียวในชีวิตเธอ