Lyricist: 林夕   Composer: Eric Kwok


个日系条街度唔心仆亲
睇真D原来系一盏神灯
剩低番三个字叫做〝阿拉灯〞
唔知有冇三个愿望可成真

都不想 都不想 怨怨相报
放弃对我作厌恶态度
不开心的东西打开它好嘛
可否好好的 再与我对话
可否不给亲戚天天的轰炸

去说我是全人类里最差
都不想 都不想 怨怨相报
要信我这是为你好
你会说我似恶魔般伤害著你

情信里都有细菌 污染了我的爱人
你会说我似恶魔般不问道理
才能不惜一切去害人
假使若说爱你 胜过对不起
就用愿望 让我去替你迅速祈求

慢了我怕它过期 换一位更完美
终于去左印度揾到位高僧
证实吓呢盏灯有乜野功能
佢就话因为冇左个〝丁〞同〝神〞
所以得番一个愿望可成真

都不想 都不想 怨怨相报
放弃对我作厌恶态度
不开心的东西打开它好嘛
可否好好的 再与我对话
可否不给亲戚天天的轰炸

去说我是全人类里最差
都不想 都不想 怨怨相报
要信我这是为你好
你会说我似恶魔般伤害著你

情信里都有细菌 污染了我的爱人
你会说我似恶魔般不问道理
才能不惜一切去害人

都不想 都不想 怨怨相报
放弃对我作厌恶态度

都不想 都不想 怨怨相报
要信我这是为你好
你会说我似恶魔般伤害著你
情信里都有细菌 污染了我的爱人
你会说我似恶魔般不问道理

才能不惜一切去害人
假使若说爱你 胜过对不起
就用愿望 让我去替你迅速祈求
慢了我怕它过期 换一位更完美
εηδ*

阿拉丁神灯 - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: 林夕   Composer: Eric Kwok


个日系条街度唔心仆亲
睇真D原来系一盏神灯
剩低番三个字叫做〝阿拉灯〞
唔知有冇三个愿望可成真

都不想 都不想 怨怨相报
放弃对我作厌恶态度
不开心的东西打开它好嘛
可否好好的 再与我对话
可否不给亲戚天天的轰炸

去说我是全人类里最差
都不想 都不想 怨怨相报
要信我这是为你好
你会说我似恶魔般伤害著你

情信里都有细菌 污染了我的爱人
你会说我似恶魔般不问道理
才能不惜一切去害人
假使若说爱你 胜过对不起
就用愿望 让我去替你迅速祈求

慢了我怕它过期 换一位更完美
终于去左印度揾到位高僧
证实吓呢盏灯有乜野功能
佢就话因为冇左个〝丁〞同〝神〞
所以得番一个愿望可成真

都不想 都不想 怨怨相报
放弃对我作厌恶态度
不开心的东西打开它好嘛
可否好好的 再与我对话
可否不给亲戚天天的轰炸

去说我是全人类里最差
都不想 都不想 怨怨相报
要信我这是为你好
你会说我似恶魔般伤害著你

情信里都有细菌 污染了我的爱人
你会说我似恶魔般不问道理
才能不惜一切去害人

都不想 都不想 怨怨相报
放弃对我作厌恶态度

都不想 都不想 怨怨相报
要信我这是为你好
你会说我似恶魔般伤害著你
情信里都有细菌 污染了我的爱人
你会说我似恶魔般不问道理

才能不惜一切去害人
假使若说爱你 胜过对不起
就用愿望 让我去替你迅速祈求
慢了我怕它过期 换一位更完美
εηδ*