Lyricist:    Composer:

ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม

และฉันจะได้กางปีกบินวนไหว้ ไต่ถามถึงสุขทุกข์เธอ
ตื่นนอนเธอเจอกับเรื่องใด
หลับตาลงคิดถึงเรื่องใด ใส่ใจทุกเรื่องราว

ไม่มีฉันวันนี้ อยากรู้คนดี ร้องไห้รึเปล่า
หยุดความปวดร้าวเพราะฉันจะอยู่ใกล้ ๆ เธอ

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันจะรอฤดูใบไม้เปลี่ยน เราจะเคียงคู่กันกางปีกบินตามฝัน
จ้องจากสวรรค์บนโลกสดสวย

ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันจะรอฤดูใบไม้เปลี่ยน เราจะเคียงคู่กันกางปีกบินตามฝัน
จ้องจากสวรรค์บนโลกสดสวย

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม...

บินตามฝัน

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม

และฉันจะได้กางปีกบินวนไหว้ ไต่ถามถึงสุขทุกข์เธอ
ตื่นนอนเธอเจอกับเรื่องใด
หลับตาลงคิดถึงเรื่องใด ใส่ใจทุกเรื่องราว

ไม่มีฉันวันนี้ อยากรู้คนดี ร้องไห้รึเปล่า
หยุดความปวดร้าวเพราะฉันจะอยู่ใกล้ ๆ เธอ

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันจะรอฤดูใบไม้เปลี่ยน เราจะเคียงคู่กันกางปีกบินตามฝัน
จ้องจากสวรรค์บนโลกสดสวย

ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ฉันจะรอฤดูใบไม้เปลี่ยน เราจะเคียงคู่กันกางปีกบินตามฝัน
จ้องจากสวรรค์บนโลกสดสวย

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม...