Lyricist: -   Composer: -

ทุกๆ ความหวังดีที่ให้ไป ไม่หวังอะไรตอบแทน
แม้ไม่ได้มากมายที่ให้ไป ก็อยากให้รู้ว่ามันมาจากหัวใจ

ที่รักเธอ จนยั้งใจไว้ไม่ได้
อยากให้เธอได้โปรดรับไป ฉันต้องการเท่านั้น

ไม่ต้องรักฉัน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
และไม่ต้องคิดถึง แค่ขอให้ฉันคิดถึงเธอ
และไม่จำเป็นที่เธอต้องเข้าใจ วันนี้แค่ฟังไว้
ว่าหัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

อย่าคิดอะไรมากเลย ที่ฉันทำ
ไม่เห็นจะต้องหนักใจ รักเป็นเรื่องง่ายดาย
มันไม่เคยเลวร้าย ก็เพราะว่ามันมาจากหัวใจ

ที่รักเธอ จนยั้งใจไว้ไม่ได้
อยากให้เธอได้โปรดรับไป ฉันต้องการเท่านั้น

ไม่ต้องรักฉัน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
และไม่ต้องคิดถึง แค่ขอให้ฉันคิดถึงเธอ
และไม่จำเป็นที่เธอต้องเข้าใจ วันนี้แค่ฟังไว้
ว่าหัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

ก็หัวใจมันรักเธอ จนยั้งใจไว้ไม่ได้
อยากให้เธอได้โปรดจงรับไป ฉันต้องการเพียงเท่านั้น

ไม่ต้องรักฉัน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
และไม่ต้องคิดถึง แค่ขอให้ฉันคิดถึงเธอ
และไม่จำเป็นที่เธอต้องเข้าใจ วันนี้แค่ฟังไว้
ว่าหัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

และไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร จะนานสักเพียงไหน
หัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

ไม่ต้องรักฉัน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ทุกๆ ความหวังดีที่ให้ไป ไม่หวังอะไรตอบแทน
แม้ไม่ได้มากมายที่ให้ไป ก็อยากให้รู้ว่ามันมาจากหัวใจ

ที่รักเธอ จนยั้งใจไว้ไม่ได้
อยากให้เธอได้โปรดรับไป ฉันต้องการเท่านั้น

ไม่ต้องรักฉัน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
และไม่ต้องคิดถึง แค่ขอให้ฉันคิดถึงเธอ
และไม่จำเป็นที่เธอต้องเข้าใจ วันนี้แค่ฟังไว้
ว่าหัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

อย่าคิดอะไรมากเลย ที่ฉันทำ
ไม่เห็นจะต้องหนักใจ รักเป็นเรื่องง่ายดาย
มันไม่เคยเลวร้าย ก็เพราะว่ามันมาจากหัวใจ

ที่รักเธอ จนยั้งใจไว้ไม่ได้
อยากให้เธอได้โปรดรับไป ฉันต้องการเท่านั้น

ไม่ต้องรักฉัน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
และไม่ต้องคิดถึง แค่ขอให้ฉันคิดถึงเธอ
และไม่จำเป็นที่เธอต้องเข้าใจ วันนี้แค่ฟังไว้
ว่าหัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

ก็หัวใจมันรักเธอ จนยั้งใจไว้ไม่ได้
อยากให้เธอได้โปรดจงรับไป ฉันต้องการเพียงเท่านั้น

ไม่ต้องรักฉัน แค่ขอให้ฉันได้รักเธอ
และไม่ต้องคิดถึง แค่ขอให้ฉันคิดถึงเธอ
และไม่จำเป็นที่เธอต้องเข้าใจ วันนี้แค่ฟังไว้
ว่าหัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน

และไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร จะนานสักเพียงไหน
หัวใจของฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยน