Lyricist: 荒山亮   Composer: 荒山亮


淡薄仔牵挂 放袂落 淡薄仔愿望 藏置心底
淡薄仔委屈 吞忍落 淡薄仔遗憾 淡薄仔痛 淡薄仔后悔
淡薄仔烦恼 幸福是啥货 淡薄仔计算 感动有几回
淡薄仔会记 咱嘛快乐过 淡薄仔恨 淡薄仔爱 还袂赴体会

再会青春的梦 逝去的一切
渐渐白的头毛 是故事的结尾
彼班往事的火车 惦惦仔开过
你的背影 在风中 犹原遐美丽
再会青春的梦 逝去的一切
额头顶的皱痕 写人生的坎坷
还有心酸的目屎 慢慢在流过
所有亏欠 若还袂了 后世人来赔

淡薄仔烦恼 幸福是啥货 淡薄仔计算 感动有几回
淡薄仔会记 咱嘛快乐过 淡薄仔恨 淡薄仔爱 还袂赴体会

再会青春的梦 逝去的一切
渐渐白的头毛 是故事的结尾
彼班往事的火车 惦惦仔开过
你的背影 在风中 犹原遐美丽
再会青春的梦 逝去的一切
额头顶的皱痕 写人生的坎坷
还有心酸的目屎 慢慢在流过
所有亏欠 若还袂了 后世人来赔

再会青春的梦 逝去的一切
渐渐白的头毛 是故事的结尾
彼班往事的火车 惦惦仔开过
你的背影 在风中 犹原遐美丽
再会青春的梦 逝去的一切
额头顶的皱痕 写人生的坎坷
还有心酸的目屎 慢慢在流过
所有亏欠 若还袂了 后世人来赔

再会青春的梦 - 華視連續劇<愛你無條件>片尾曲

Preview Open KKBOX

Lyricist: 荒山亮   Composer: 荒山亮


淡薄仔牵挂 放袂落 淡薄仔愿望 藏置心底
淡薄仔委屈 吞忍落 淡薄仔遗憾 淡薄仔痛 淡薄仔后悔
淡薄仔烦恼 幸福是啥货 淡薄仔计算 感动有几回
淡薄仔会记 咱嘛快乐过 淡薄仔恨 淡薄仔爱 还袂赴体会

再会青春的梦 逝去的一切
渐渐白的头毛 是故事的结尾
彼班往事的火车 惦惦仔开过
你的背影 在风中 犹原遐美丽
再会青春的梦 逝去的一切
额头顶的皱痕 写人生的坎坷
还有心酸的目屎 慢慢在流过
所有亏欠 若还袂了 后世人来赔

淡薄仔烦恼 幸福是啥货 淡薄仔计算 感动有几回
淡薄仔会记 咱嘛快乐过 淡薄仔恨 淡薄仔爱 还袂赴体会

再会青春的梦 逝去的一切
渐渐白的头毛 是故事的结尾
彼班往事的火车 惦惦仔开过
你的背影 在风中 犹原遐美丽
再会青春的梦 逝去的一切
额头顶的皱痕 写人生的坎坷
还有心酸的目屎 慢慢在流过
所有亏欠 若还袂了 后世人来赔

再会青春的梦 逝去的一切
渐渐白的头毛 是故事的结尾
彼班往事的火车 惦惦仔开过
你的背影 在风中 犹原遐美丽
再会青春的梦 逝去的一切
额头顶的皱痕 写人生的坎坷
还有心酸的目屎 慢慢在流过
所有亏欠 若还袂了 后世人来赔