Lyricist: -   Composer: -

ตื่นขึ้นมาก็เหงา ตื่นขึ้นมาแต่เช้า
แอบมองใครเขา ก็เห็นมีรักที่ยืนยาว
มองด้วยความอิจฉา บวกกับความเหน็บหนาว
ก็ไอ้ตัวของเรายังไม่เจอเลย..รักจริง

ใครอาจเห็น..ว่าฉันคนนี้เหมือนคนที่หลายใจ
เปลี่ยนคนเข้ามามากมายไม่ซ้ำคน
เรื่องจริงที่ยังทุกข์ทน
ก็ไม่มีคนรักฉันจริงเลยตอนนี้

คนขี้เหงา สุดท้ายก็ยังเหงา
มันเจ็บที่เห็นใคร..ใคร เขาหาว่าเจ้าชู้
คนขี้เหงา ความจริงที่ทุกคนไม่รู้
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังเลยสักคน

อยู่กับคนหลากหลาย แต่จริง..จริง มันเหงา
เหลือบดูใครเขาคงคิดว่าฉันไม่เป็นไร
ที่มีคนรุมล้อม แต่จริง..จริง อ่อนใจ
ที่ไม่มีแม้ใครคิดว่าฉันจะรักจริง

ใครอาจเห็น..ว่าฉันคนนี้เหมือนคนที่หลายใจ
เปลี่ยนคนเข้ามามากมายไม่ซ้ำคน
เรื่องจริงที่ยังทุกข์ทน
ก็ไม่มีคนรักฉันจริงเลยตอนนี้

คนขี้เหงา สุดท้ายก็ยังเหงา
มันเจ็บที่เห็นใคร..ใคร เขาหาว่าเจ้าชู้
คนขี้เหงา ความจริงที่ทุกคนไม่รู้
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังเลยสักคน

คนขี้เหงา สุดท้ายก็ยังเหงา
มันเจ็บที่เห็นใคร..ใคร เขาหาว่าเจ้าชู้
คนขี้เหงา ความจริงที่ทุกคนไม่รู้
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังเลยสักคน
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังกับฉันเลย

สุดท้ายก็ยังเหงา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ตื่นขึ้นมาก็เหงา ตื่นขึ้นมาแต่เช้า
แอบมองใครเขา ก็เห็นมีรักที่ยืนยาว
มองด้วยความอิจฉา บวกกับความเหน็บหนาว
ก็ไอ้ตัวของเรายังไม่เจอเลย..รักจริง

ใครอาจเห็น..ว่าฉันคนนี้เหมือนคนที่หลายใจ
เปลี่ยนคนเข้ามามากมายไม่ซ้ำคน
เรื่องจริงที่ยังทุกข์ทน
ก็ไม่มีคนรักฉันจริงเลยตอนนี้

คนขี้เหงา สุดท้ายก็ยังเหงา
มันเจ็บที่เห็นใคร..ใคร เขาหาว่าเจ้าชู้
คนขี้เหงา ความจริงที่ทุกคนไม่รู้
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังเลยสักคน

อยู่กับคนหลากหลาย แต่จริง..จริง มันเหงา
เหลือบดูใครเขาคงคิดว่าฉันไม่เป็นไร
ที่มีคนรุมล้อม แต่จริง..จริง อ่อนใจ
ที่ไม่มีแม้ใครคิดว่าฉันจะรักจริง

ใครอาจเห็น..ว่าฉันคนนี้เหมือนคนที่หลายใจ
เปลี่ยนคนเข้ามามากมายไม่ซ้ำคน
เรื่องจริงที่ยังทุกข์ทน
ก็ไม่มีคนรักฉันจริงเลยตอนนี้

คนขี้เหงา สุดท้ายก็ยังเหงา
มันเจ็บที่เห็นใคร..ใคร เขาหาว่าเจ้าชู้
คนขี้เหงา ความจริงที่ทุกคนไม่รู้
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังเลยสักคน

คนขี้เหงา สุดท้ายก็ยังเหงา
มันเจ็บที่เห็นใคร..ใคร เขาหาว่าเจ้าชู้
คนขี้เหงา ความจริงที่ทุกคนไม่รู้
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังเลยสักคน
ทุกวันยังเดินลำพัง ไม่เคยมีใครจริงจังกับฉันเลย