Lyricist: -   Composer: -

กี่วันแล้วที่ฉันนั่งคุยกับเขา ที่ฉันนั่งมองหน้าเขา
พูดอยู่ในเรื่องเก่า บอกหน่อยนะ
ใจฉันช่างแสนเหนื่อยล้า ฉันรอด้วยความศรัทธา
เมื่อไหร่เธอเข้าใจ

รอไปอย่างนี้ รออีกที รออย่างมีความหวัง
ฉันนั่งรอเธออย่างนี้ไปอีกสักกี่ครั้ง
และต้องรอเธออย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่
ก็คงต้องรอไปจนรักของเรามันจบ

รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
รักเรา รักเรา

และวันนี้ยังรักเธอสุดหัวใจ
แต่บางครั้งความคิดมันหยุดไม่ได้
ฉันคิดถึงวันสุดท้าย รอๆ จนถึงเมื่อไร
รอไปเพื่ออะไร รออีกนานแค่ไหน

รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
รักเรา รักเรา

รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
รักเรา รักเรา

รักเรา Our Love

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

กี่วันแล้วที่ฉันนั่งคุยกับเขา ที่ฉันนั่งมองหน้าเขา
พูดอยู่ในเรื่องเก่า บอกหน่อยนะ
ใจฉันช่างแสนเหนื่อยล้า ฉันรอด้วยความศรัทธา
เมื่อไหร่เธอเข้าใจ

รอไปอย่างนี้ รออีกที รออย่างมีความหวัง
ฉันนั่งรอเธออย่างนี้ไปอีกสักกี่ครั้ง
และต้องรอเธออย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่
ก็คงต้องรอไปจนรักของเรามันจบ

รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
รักเรา รักเรา

และวันนี้ยังรักเธอสุดหัวใจ
แต่บางครั้งความคิดมันหยุดไม่ได้
ฉันคิดถึงวันสุดท้าย รอๆ จนถึงเมื่อไร
รอไปเพื่ออะไร รออีกนานแค่ไหน

รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
รักเรา รักเรา

รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
รักเรา รักเรา