Lyricist: -   Composer: -

คิดว่าจะไม่ทนต่อไป คิดว่าจะไม่ยอมให้เธอ
คิดว่าฉันต้องพอ คิดว่าฉันจะไม่มาเจอ
คำว่ารักที่บอก กี่ครั้งเธอก็หลอก
ตัวฉันเดาไม่ออก ไม่เข้าใจ
ลองมีตัวคนเดียวดูซักวัน ลองไม่มีเธอนั้นวุ่นวาย
เหมือนจะเอาไม่อยู่ ใจของฉันมันดูแปลกไป
เคยโทรบอกรักทุกวัน เธอหายไปใจสั่น
ไม่ได้ยินเสียงกัน ฉันจะตาย
หลอกฉันว่ารักให้ฟังอีกครั้ง dadada
ขอได้ยินอีกครั้ง dadada
ฉันต้องการจะฟัง dadada
ขอให้พูดดังๆ dadada
ให้เหมือนที่เธอเคยทำได้ไหม รักเธอน่ะ จุฟๆ
พูดเหมือนเดิมได้ไหม รักเธอไม่เว้นวัน
ฉันจะยอมเข้าใจ รักกันน่ะ รักกัน
แม้ต้องช้ำเท่าไร หลอกฉัน ว่ารักกันไปนานๆ
เค้าว่าคนที่โกหกทุกวัน คนๆนั้นเป็นคนไม่ดี
แต่แล้วไม่รู้ทำไม ฉันคิดถึงแต่คนๆนี้
เคยโทรบอกรักทุกวัน เธอหายไปใจสั่น
ไม่ได้ยินเสียงกัน ฉันจะตาย
หลอกฉันว่ารักให้ฟังอีกครั้ง dadada
ขอได้ยินอีกครั้ง dadada
ฉันต้องการจะฟัง dadada
ขอให้พูดดังๆ dadada
ให้เหมือนที่เธอเคยทำได้ไหม รักเธอน่ะ จุฟๆ
พูดเหมือนเดิมได้ไหม รักเธอไม่เว้นวัน
ฉันจะยอมเข้าใจ รักกันน่ะ รักกัน
แม้ต้องช้ำเท่าไร หลอกฉัน ว่ารักกันไปนานๆ
หลอกฉันว่ารักให้ฟังอีกครั้ง dadada
ขอได้ยินอีกครั้ง dadada
ฉันต้องการจะฟัง dadada
ขอให้พูดดังๆ dadada
ให้เหมือนที่เธอเคยทำได้ไหม รักเธอน่ะ จุฟๆ
พูดเหมือนเดิมได้ไหม รักเธอไม่เว้นวัน
ฉันจะยอมเข้าใจ รักกันน่ะ รักกัน
แม้ต้องช้ำเท่าไร หลอกฉัน ว่ารักกันไปนานๆ
รักหรือหลอก ขอแค่เธอบอก
แม้เธอจะหลอก ขอแค่เธอบอก
ไม่แคร์เธอหรอก แม้จะเลี้ยงแกะมากมาย

เด็กเลี้ยงแกะ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

คิดว่าจะไม่ทนต่อไป คิดว่าจะไม่ยอมให้เธอ
คิดว่าฉันต้องพอ คิดว่าฉันจะไม่มาเจอ
คำว่ารักที่บอก กี่ครั้งเธอก็หลอก
ตัวฉันเดาไม่ออก ไม่เข้าใจ
ลองมีตัวคนเดียวดูซักวัน ลองไม่มีเธอนั้นวุ่นวาย
เหมือนจะเอาไม่อยู่ ใจของฉันมันดูแปลกไป
เคยโทรบอกรักทุกวัน เธอหายไปใจสั่น
ไม่ได้ยินเสียงกัน ฉันจะตาย
หลอกฉันว่ารักให้ฟังอีกครั้ง dadada
ขอได้ยินอีกครั้ง dadada
ฉันต้องการจะฟัง dadada
ขอให้พูดดังๆ dadada
ให้เหมือนที่เธอเคยทำได้ไหม รักเธอน่ะ จุฟๆ
พูดเหมือนเดิมได้ไหม รักเธอไม่เว้นวัน
ฉันจะยอมเข้าใจ รักกันน่ะ รักกัน
แม้ต้องช้ำเท่าไร หลอกฉัน ว่ารักกันไปนานๆ
เค้าว่าคนที่โกหกทุกวัน คนๆนั้นเป็นคนไม่ดี
แต่แล้วไม่รู้ทำไม ฉันคิดถึงแต่คนๆนี้
เคยโทรบอกรักทุกวัน เธอหายไปใจสั่น
ไม่ได้ยินเสียงกัน ฉันจะตาย
หลอกฉันว่ารักให้ฟังอีกครั้ง dadada
ขอได้ยินอีกครั้ง dadada
ฉันต้องการจะฟัง dadada
ขอให้พูดดังๆ dadada
ให้เหมือนที่เธอเคยทำได้ไหม รักเธอน่ะ จุฟๆ
พูดเหมือนเดิมได้ไหม รักเธอไม่เว้นวัน
ฉันจะยอมเข้าใจ รักกันน่ะ รักกัน
แม้ต้องช้ำเท่าไร หลอกฉัน ว่ารักกันไปนานๆ
หลอกฉันว่ารักให้ฟังอีกครั้ง dadada
ขอได้ยินอีกครั้ง dadada
ฉันต้องการจะฟัง dadada
ขอให้พูดดังๆ dadada
ให้เหมือนที่เธอเคยทำได้ไหม รักเธอน่ะ จุฟๆ
พูดเหมือนเดิมได้ไหม รักเธอไม่เว้นวัน
ฉันจะยอมเข้าใจ รักกันน่ะ รักกัน
แม้ต้องช้ำเท่าไร หลอกฉัน ว่ารักกันไปนานๆ
รักหรือหลอก ขอแค่เธอบอก
แม้เธอจะหลอก ขอแค่เธอบอก
ไม่แคร์เธอหรอก แม้จะเลี้ยงแกะมากมาย