Lyricist: 黃玠瑋   Composer: 黃玠瑋


都没有说再见
默默地走远
留下一个我
默默地思念
多希望你一直都在
我的身边
看著我
成家立业

不要走
舍不得让你走
得振作
不能让你牵挂
我会将
你放在我心上
别害怕
别担心 我会守候
我会守候
别担心 我会守候
我会守候

都没有说再见
默默地走远
留下一个我
默默地思念
多希望你一直都在
我的身边
看著我
成家立业

不要走
舍不得让你走
得振作
不能让你牵挂
我会将
你放在我心上
别害怕
别担心 我会守候
我会守候
别担心 我会守候
我会守候
别担心 我会守候
我会守候

思念你

Preview Open KKBOX

Lyricist: 黃玠瑋   Composer: 黃玠瑋


都没有说再见
默默地走远
留下一个我
默默地思念
多希望你一直都在
我的身边
看著我
成家立业

不要走
舍不得让你走
得振作
不能让你牵挂
我会将
你放在我心上
别害怕
别担心 我会守候
我会守候
别担心 我会守候
我会守候

都没有说再见
默默地走远
留下一个我
默默地思念
多希望你一直都在
我的身边
看著我
成家立业

不要走
舍不得让你走
得振作
不能让你牵挂
我会将
你放在我心上
别害怕
别担心 我会守候
我会守候
别担心 我会守候
我会守候
别担心 我会守候
我会守候